Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Voliči chcú poznať mená kandidátov na post predsedu Európskej komisie

hlavná foto

Voliči by boli viac motivovaní prísť k volebným urnám, keby európske politické rodiny zverejnili mená svojich kandidátov na post predsedu Európskej komisie. Vyplýva to z predvolebného prieskumu Eurobarometer, ktorý bol zverejnený 6 septembra 2013. Voľbami v máji 2014 sa mení spôsob výberu predsedu Európskej komisie, ktorý bude prvý krát zvolený Európskym parlamentom na základe výsledkov všeobecných volieb.
Prieskum bol vykonaný v júni 2013 na základe face to face rozhovorov s 27 624 respondentmi vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.

VOĽBY

Po prvýkrát v histórií EÚ bude predseda Európskej komisie volený Európskym parlamentom. Na otázku, či by opýtaní „skôr zvažovali zúčastniť sa volieb 22. – 25. mája 2014, keby európske politické rodiny zverejnili mená svojich kandidátov na post predsedu EK“, 55% respondentov odpovedalo áno. 70% respondentov Eurobarometra sa vyjadrilo v prospech priamej voľby predsedu Európskej komisie. Považovali by to za posilnenie demokracie a legitímnosti EÚ.
Ako hlavné priority v nasledujúcom období opýtaní uvádzali boj s nezamestnanosťou, sociálnymi rozdielmi a verejným dlhom.

EURÓPSKA IDENTITA

Počet obyvateľov EÚ, ktorí sa stotožňujú s národnou aj s európskou identitou vzrástol od roku 2012 o 6 percentuálnych bodov (49% respondentov). 72% opýtaných si myslí, že „dôležité je to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje“. Za hlavné spoločné body európskej identity považujú respondenti Euro (42%, s rozdielmi v krajinách Eurozóny a ostatných krajinách EÚ) a slobodu (40%), nasledované históriou (27%) a kultúrou (26%).

ČLENSTVO V EURÓPSKEJ ÚNIÍ

Polovica respondentov vníma členstvo v EÚ ako „dobrú vec“, 17% opýtaných vníma členstvo negatívne. Hlavné výhody vidia opýtaní v slobode pohybu (56%), v miery medzi členskými štátmi (53%) a v mene Euro (24%). Napriek tomu väčšina opýtaných stále nejaví záujem o európsku politiku.


Celý prieskum Eurobarometer spolu s podrobnými výsledkami si môžete pozrieť tu.

Fotka: scx.hu


Počet zobrazení: 1253x