Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Rýchly internet v celej EÚ?

hlavná foto

Štokholm sa môže pýšiť vynikajúcou internetovou infraštruktúrou. Od roku 2012 majú totiž takmer všetci obyvatelia prístup na internet cez optické siete. Švédsko je navyše krajinou, ktorá má najviac rozvinutú sieť optických vlákien v EÚ.


Poskytovateľom infraštruktúry širokopásmového pripojenia v Štokholme je spoločnosť Stokab, ktorá spolu s europoslancom Gunnarom Hökmarkom (Európska ľudová strana) a so Švédskou asociáciou miestnych samospráv a regiónov (SALAR) usporiadala v Európskom parlamente dňa 18. septembra konferenciu Broadband - a key infrastructure for Europe 2020.


Prístup k vysokokapacitnej širokopásmovej infraštruktúre nie je v Európe rozvinutý tak ako v Ázii či v USA. Európa viditeľne zaostáva, čo ovplyvňuje jej konkurencieschopnosť. Je preto dôležité, aby Európska únia a jej členské štáty viac podporovali zavádzanie infraštruktúry vysokokapacitného širokopásmového pripojenia. Takáto sieť infraštruktúry musí byť otvorená a prístupná pre všetky typy služieb, ktoré ju chcú využívať. Inšpiráciou môže byť spoločnosť Stokab, ktorá rozvíja pevné sieťové infraštruktúry, ale neposkytuje internetové služby. Od Stokab-u si kapacity prenajímajú poskytovatelia pripojenia a na vzniknutých sieťach prevádzkujú vlastné služby. Otázkou, či  je model Stokab reprodukovateľný, sa zaoberá aj štúdia White paper: Stockholm’s Stokab: A Blueprint for Ubuquitous Fiber Connectivity.

Gunnar Hökmark na konferencii hovoril o svojich víziách urobiť z EÚ najviac prepojenú časť sveta. Aj napriek názvu konferencie verí, že širokopásmové pripojenie nie je iba kľúčovou infraštruktúrou našej spoločnosti, ale je spoločnosťou samotnou. Broadband mení svet rovnako, ako ho kedysi menila elektrina. Krajiny a kontinenty, ktoré poskytnú najvyššiu rýchlosť širokopásmového pripojenia, najvyššiu mieru rozšírenia a najlepšie digitálne diaľnice, budú odmenené novými službami, inováciami a ekonomickým rastom. Broadband má priamy dopad na občanov, ovplyvňuje vytváranie startupov či rozvoj IT biznisu. Je však dôležité, aby nevznikol konflikt medzi verejným a súkromným záujmom a internetová sieť bola verejná a dostupná bez rozdielu pre všetkých.


Ak EÚ nechce zaostávať a jej cieľom je získať globálne vedenie, vytvárať ekonomický rast, rozvíjať služby a inovácie, je potrebné „mieriť ku hviezdam“. To znamená,  že by sme mali rozprávať o rýchlosti pripojenia až 1Gbit/s. Problémom sú však financie. Peniaze na financovanie internetovej infraštruktúry boli pri posledných diskusiách o európskom rozpočte výrazne zredukované.


Ako je na tom Slovensko?


Štúdia spoločnosti Point Topic Broadband Coverage in Europe in 2011 uvádza, že Slovensko sa nachádza na polceste do „digitálneho neba“. Až 65% slovenských domácností malo v čase štúdie možnosť využívať super rýchle širokopásmové pripojenie s prenosovou rýchlosťou aspoň 30Mb/s, tiež známe ako NGA – New Generation Access. Ešte zaujímavejšie sú čísla pre FTTP pripojenie (fibre-to-the-premises), poskytujúce najrýchlejšie možné pripojenie cez optické vlákno do domácností. Približne 80% domácností v mestách malo možnosť pripojenia FTTP, čo bolo tretie najvyššie číslo v EÚ. Celkovo malo Slovensko 57-percentné pokrytie FTTP, zatiaľ čo priemer EÚ bol iba 12%.
 

FOTO: sxc.hu


Počet zobrazení: 1184x