Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zapojte sa do matematickej súťaže!

hlavná foto
Európsky projekt "Le-MATH: Učenie matematiky prostredníctvom nových komunikačných prostriedkov", v ktorom je jedným z partnerov Európska kancelária Cyperskej republiky (EOC), organizuje dve súťaže v oblasti matematiky: Súťaž MATHFactor Europe 2014 a Súťaž MATHeatre Europe 2014. Obe súťaže sa uskutočnia na Cypre v dňoch 26. – 27. apríla 2014.
Súťaž je pre 9 až 18-ročných študentov škôl.
 
Zaregistrujte sa už teraz a začnite s prípravou na fázu 1: online predkladanie príspevkov, ktorej uzávierka je 7. február 2014. Finalisti budú pozvaní na prezentáciu svojich príspevkov na podujatí EUROMATH 2014, ktoré sa uskutoční 24. – 28. apríla 2014 v Nikózii.
 
MATHFactor Europe 2014: Staňte sa mládežníckym vzorom v prezentovaní matematiky 2014!
 
Prezentujte matematiku počas 3 minút s použitím svojho komunikačného talentu na stimuláciu predstavivosti verejnosti, vyjadrenie matematických myšlienok svojim spolužiakom a neodbornému publiku. 
Viac detailov a ukážok nájdete TU.
 
MATHeatre Europe 2014: Staňte sa mládežníckym divadelným vzorom 2014!
 
Prezentujte matematiku prostredníctvom 5 až 12-minútovej divadelnej hry a využite pritom svoj divadelný talent na stimuláciu predstavivosti verejnosti a vyjadrenie matematických myšlienok spolužiakom a neodbornému publiku.
Viac detailov a ukážok nájdete TU
 
FOTO: http://www.euromath.org/index.php?id=113

Počet zobrazení: 988x