Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

centrope Summit 2013: Pokračujeme v budovaní silného cezhraničného európskeho regiónu

hlavná foto

V tomto roku sa začalo obdobie, v ktorom sa spolupráca  rozvíja prostredníctvom vlastných aktérov, kapacít  a zdrojov financovania,t.j. bez podpory Európskej Únie. Toto obdobie, po skončení multilaterálneho projektu Centrope Capacity  vychádza však z desaťročných skúseností, ktoré  vytvorili  silnú základňu pre širokú sebestačnú spoluprácu partnrov vo všetkých štyroch kľúčových  oblastiach.
Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, povedal:   „Silná vízia politikov, vytvoriť v strednej Európe  región  spájajúci štyri krajiny  bez hraníc, sa po desiatich rokoch  stáva realitou. Takéto stretnutia Politickej rady,ako je dnešná konferencia,   pomáhajú región  centrope spoločne plánovať aj realizovať, vo všetkých kľúčových oblastiach .
Azda  najdôležitejšou prioritou všetkých partnerov je spoločné plánovanie dopravnej infraštruktúry,pretože vytvára základné podmienky pre rozvoj celého regiónu centrope.Dnešná Politická rada sa  dohodla na vytvorení   spoločného riadenia mobility centrope . Iba týmto spôsobom sa  dá zabezpečiť fungujúca a plynulá doprava v regióne.
Aby sa región centrope  stal  vyhľadávanou európskou turistickou destináciou, musí byť známy. K zviditeľňovaniu značky chceme využiť  spoločne vytvorený webový nástroj  www.tourcentrope.eu jeho masívnym rozširovaním. Zároveň sa budeme usilovať  o rozvoj turistickej vodnej dopravy špeciálne v podunajskom území „
Jozsef  Kvarda ,pod predseda Trnavského samosprávneho kraja, na konferencii  zastupujúci  rotujúce slovenské predsedníctvo  centrope  povedal: „Vychádzajúc  zo skúseností  trnavského samosprávneho kraja v oblasti cezhraničnej spolupráce považujeme za najvhodnejšie smerovanie  pre ďalší  vyvážený rozvoj  centrope, založenie medzinárodného združenia pre územnú cezhraničnú spoluprácu - EZÚS. Takýto spoločný subjekt  bude zabezpečovať  všetky ciele, ktoré boli postavené v Stratégii centrope 2013+.Zároveň sa stane silným partnerom pre diskusiu s národnými vládami  ale rovnako aj v Bruseli.
Trnavský samosprávny kraj je jedným zo zakladateľov  Európskeho zoskúpenia územnej spolupráce   (EZÚS) Rába-Dunaj-Váh  spolu aj s ďalším centrope partnerom , maďarskou župou  Gyor-Moson-Sopron a ďalšou župu Komárom-Estergom. Na  základe skúseností z tohto inovatívneho nástroja  cezhraničnej spolupráce  chcem založenie EZÚS centrope odporučiť  a podporiť“.
 


Počet zobrazení: 1066x