Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Nový rozpočtový rámec EÚ je odhlasovaný

hlavná foto

Dňa 19. novembra 2013 Európsky parlament odhlasoval rozpočtový rámec EÚ na roky 2014 – 2020. Celkovo jeden bilión eur bude investovaných do budúcnosti Európy. Nasledujúcim krokom bude konečné schválenie rozpočtu Radou, čím sa ukončia dvaapolročné intenzívne rokovania.

Jeden bilión eur bude v rokoch 2014 – 2020 investovaných Európskou úniou do rastu a pracovných miest. Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso sa vyjadril, že ide o veľký deň pre Európu. Tvrdí, že „rozpočet EÚ je skromný v porovnaní s bohatstvom jednotlivých štátov. Ale i tak rozpočet EÚ na jeden rok predstavuje − v súčasných cenách − viac peňazí ako celý Marshallov plán v čase jeho realizácie! Náš moderný, na budúcnosť orientovaný rozpočet môže byť skutočným prínosom pre život ľudí. Pomôže posilniť a udržať oživenie prebiehajúce v celej Európskej únii...“ Janusz Lewandowski,  komisár zodpovedný za rozpočet a finančné plánovanie, s nadšením vyhlásil, že „po dnešnom hlasovaní v Európskom parlamente môžeme zabezpečiť predvídateľnosť financovania 20 miliónom európskych malých a stredných podnikov, miliónom najchudobnejších ľudí na svete, približne 100 000 mestám a regiónom, ako aj tisícom laboratórií a univerzít... Európa funguje, Európa pracuje!“

Viac informácií tu.

FOTO: http://www.sxc.hu


Počet zobrazení: 990x