Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Verejná konzultácia o bezpečnosti pacientov a kvalite zdravotnej starostlivosti

hlavná foto

Kvalita zdravotnej starostlivosti bola riešená na úrovni EÚ viacerými iniciatívami, od kvality a bezpečnosti krvi, tkanív a orgánov cez kvalitu, bezpečnosť a účinnosť liekov, zdravotnícke pomôcky, skríning rakoviny, práva zdravotníckeho personálu a pacientov, až po cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.

V roku 2012 Európska komisia začala spoločne s členskými štátmi a inými zainteresovanými stranami trojročnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti a kvality starostlivosti o pacientov. Táto iniciatíva vo forme spoločnej akcie si kladie za cieľ zorganizovať účinnú výmenu osvedčených postupov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Výsledky verejnej konzultácie o bezpečnosti pacientov a kvalite zdravotnej starostlivosti by pomohli pri tvorbe budúcich politík EÚ v oblasti bezpečnosti a kvality starostlivosti o pacientov. Cieľom verejnej konzultácie je získať názory zainteresovaných strán s potenciálnou možnosťou publikovať prijaté príspevky na internete. Konkrétnym cieľom tejto konzultácie je získať názory občianskej spoločnosti na otázky:

Či sú opatrenia v oblasti bezpečnosti pacientov obsiahnuté v odporúčaní o bezpečnosti pacienta z roku 2009 implementované a prispievajú k zlepšeniu bezpečnosti pacientov v EÚ;

Ktoré oblasti bezpečnosti pacientov nie sú pokryté týmto odporúčaním a mali by byť;

Čo by sa malo uskutočniť na úrovni EÚ pre bezpečnosť pacientov nad rámec odporúčania;

Či by sa mal kvalite zdravotnej starostlivosti v budúcich aktivitách EÚ venovať väčší význam.

Konzultácia je otvorená do 28. februára 2014.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím SANCO-CONSULTATION-SAFETY-QUALITY@ec.europa.eu
Ak si želáte vyplniť dotazník pre on-line konzultáciu KLIKNITE TU.

FOTO: www.sxc.hu


Počet zobrazení: 1204x