Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Cez OPBK sa za štyri roky podarilo ukončiť 38 projektov v sume 16,5 mil. eur

hlavná foto

V rámci Operačného programu Bratislavský kraj bolo úspešne zrealizovaných už 38 projektov v celkovej sume 16,5 mil. eur. Úlohu sprostredkovateľského orgánu (SO/RO) pre Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) pre verejný sektor vykonáva Bratislavská župa od roku 2008 na základe Splnomocnenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 

„Sú to projekty zamerané predovšetkým na regeneráciu námestí, opravu chodníkov, výstavbu detských ihrísk, parkov a verejného osvetlenia. Inými slovami, Operačný program podporuje investície do zlepšenia kvality a úrovne sídel a dopravy v našej župe,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. OP BK sa zameriava aj na podporu inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám pre súkromný sektor. Župan zároveň uviedol, že počas realizácie projektov často komunikujú so starostami a primátormi. Ako tiež zdôraznil, je prioritou župy poskytovať vždy presné informácie o aktuálnych aj plánovaných výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. „Chceme, aby prijímatelia boli včas a správne informovaní, či už prostredníctvom našej internetovej stránky alebo počas osobných konzultácií a pracovných stretnutí, ktoré Bratislavská župa často organizuje,“ dodal župan Pavol Frešo.

Projektoví a finanční manažéri odboru SO/RO pre OPBK pravidelne kontrolujú a monitorujú schválené projekty počas ich realizácie, ako aj päť rokov po ich ukončení. V uplynulom roku vykonali spolu 83 kontrol na mieste, prijali a administratívne spracovali spolu 136 žiadostí o platbu od prijímateľov v celkovej sume 10,2 mil. eur.

 

Foto: BSK


Počet zobrazení: 1055x