Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Cities of tomorrow: Investing in Europe

hlavná foto

Cities of tomorrow: Investing in Europe
Dnes žije viac ako dve tretiny európskych občanov v mestách- ale akým spôsobom rozhodovací proces v EÚ ovplyvňuje realitu v dnešnej Európe? Odpoveď na túto otázku sa snažia nájsť na hlavnom fóre organizovanom Európskou Komisiou a na ďalších stretnutiach, kde sa zúčastňujú zástupcovia členských štátov EÚ. Dôležitou súčasťou tohto fóra sú podujatia, ktoré sa zaoberajú napríklad témou spolupráce členských štátov a európskych inštitúcií, kde mestá hrajú dôležitú úlohu pri formovaní európskeho rozvoja. Preto toto fórum nesie názov „Cities of Tomorrow: Investing in Europe“, kde vznikne priestor na debatu, ktorá ovplyvní nás všetkých. Podujatie sa koná v dňoch 17.-18. februára 2014 v priestoroch Európskej Komisie v Bruseli. Viac informácií o podujatí nájdete tu.
Cieľom fóra je zdôrazniť dôležitosť investícií v mestách, ktoré sú pod vplyvom európskeho záujmu a vytvárania politík zameraných na mestá a aglomerácie. Na fóre sa zúčastňujú aj dôležití investori, ktorí majú záujem na ovplyvnení európskej agendy a taktiež chcú do agendy zakomponovať implementáciu politík, na národnej úrovni – špeciálne do miest, ktorá by im pomohla zvýšiť investície v daných mestských oblastiach. Fórum taktiež rozoberá úlohu EÚ ako aj vplyv biznisu na rozvoj miest. Otázky, ktorými sa jednotlivé záujmové skupiny zaoberajú sú podrobnejšie rozpracované v dokumente tu.
Súčasťou fóra bude aj stretnutie primátorov hlavných európskych miest, na ktorom sa zúčastní aj primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Toto stretnutie sa zaoberá mestskou agendou z pohľadu primátorov miest. Majú hlavné mestá možnosť pôsobiť na európskej a národnej úrovni a tým pádom ovplyvňovať európsku agendu, ktorá je prijímaná v EÚ inštitúciách? Čo považujú primátori hlavných miest za najväčší problém, ktorý by sa dal zmeniť na európskej úrovni? Program sprievodných podujatí nájdete tu.
Výsledky návrhov z tohto fóra budú podkladom pre plenárne zasadnutie Výboru regiónov, ktoré sa bude  konať v dňoch 25-26. júna 2014.
Foto: www.sxc.hu

 


Počet zobrazení: 834x