Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Nové výzvy pre Horizont 2020 na podporu energetickej efektívnosti

hlavná foto

Program Európskej Komisie pre výskum a inovácie Horizon 2020 ponúka financovanie projektov až do výšky 80 miliárd EUR s možnosťou pomoci verejným subjektom, ktoré implementujú opatrenia  zohľadňujúce trvalo udržateľné zdroje energií.

Európska Komisia vypracovala 6 výziev osobitného záujmu určených pre orgány verejnej správy: verejné obstarávanie inovatívnych riešení udržateľnej energie; nové riešenia v informačných a komunikačných technológiách, ktoré prispievajú k zefektívneniu energetických zdrojov; rozšírenie kompetencií verejných orgánov pri plánovaní a realizovaní politík a opatrení pre trvalo-udržateľné energetické zdroje; posilnenie moci záujmových skupín za účelom pomáhať orgánom verejnej správy pri vymedzovaní a implementácii politík a opatrení trvalo-udržateľných zdrojov; vývoj projektovej pomoci pre investície a projekty týkajúce sa inovatívnych trvalo-udržateľných zdrojov energií; rozvoj trhu inovatívnych energetických služieb a finančných plánov pre trvalo-udržateľné energie.

Informačné a komunikačné technológie majú kľúčovú úlohu pri získavaní energetickej efektívnosti a dosahovania energetických a klimatických cieľov v Európe. ICT môžu pomôcť k zvýšeniu efektívnosti a k zmenám v rôznych odvetviach a aktivitách. Okrem toho je dôležité, aby mestá, konkrétne orgány verejnej správy, ktoré majú v kompetencii rozhodovanie o tejto agende, prešli na nízko-uhlíkové zdroje energií. Konkrétne možnosti financovania sa ponúkajú v oblastiach ICT a energetickej efektívnosti:

Európska Komisia bude financovať návrhy, ktoré vedú k rozvíjaniu  ICT ako napríklad „zelené“ dátové centrá. Návrhy projektov by mali zohľadňovať riziká spojené s rýchlym technologickým vývojom, dynamickými priemyselnými odvetviami a taktiež s riešeniami, ktoré sú šité na mieru potrebám dodávateľov. Medzi aktivity podporujúce vytváranie sietí medzi odborníkmi na verejné obstarávanie patrí použitie inovatívnych riešení verejného obstarávania. Uzávierka prihlášok bude dňa 5.6.2014. Detaily k výzve nájdete tu.
Kontakty na národných koordinátorov pre jednotlivé oblasti v SR nájdete tu.

Foto: www.sxc.hu


Počet zobrazení: 808x