Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Dni Energií

hlavná foto

Dni Energií sú organizované pod záštitou Európskej Komisie a prvýkrát sa uskutočnili v roku 2006. Európsky týždeň obnoviteľných zdrojov energií sa zameriava na efektívnosť energií a riešenia obnoviteľných zdrojov. Je navrhnutý na šírenie a inšpiráciu nových nápadov a budovanie aliancie na splnenie cieľov v oblasti energetiky a klímy EÚ. Európsky týždeň obnoviteľných energií sa uskutoční v dňoch 23-27 júna 2014, pričom Dni Energií môžu byť organizované počas celého mesiaca jún.  Tieto dni sú uskutočňované ako neziskové podujatia, aktivity, projekty a výstavy, ktoré informujú a podporujú energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energií. Aktivity ako výstavy, konferencie a online podujatia, prehliadky so sprievodcom, dni otvorených dverí, semináre a kampane sú súčasťou týchto dní.
Prečo sa zapojiť do organizovania Dní Energií?
Organizovanie Dní Energií ponúka viacero možností ako: zviditeľniť a zlepšiť imidž Vašej organizácie, obce alebo regiónu; stať sa súčasťou európskeho hnutia; rozšíriť technológie a postupy obnoviteľných zdrojov; pritiahnuť pozornosť médií a tým sa zviditeľniť. Prihlášku na registráciu nájdete tu.
Pozor! Online registrácia začína vo februári 2014.
Kto sa môže stať organizátorom Dní Energií?
V prípade, že Vám záleží na efektívnosti obnoviteľných zdrojov energií, potom ste ten správny kandidát na organizátora Dní Energií.
Kto boli organizátori na predchádzajúcich Dňoch Energií?  
Miestne a regionálne orgány verejnej správy; súkromné firmy a obchodné komory; združenia, občianske iniciatívy a mimovládne organizácie; a v neposlednom rade školy, vzdelávacie a výskumné strediská a think-tanky.
Minulý rok sa na Slovensku konalo viacero podujatí v rámci Dňa Energií. Môžeme uviesť niekoľko príkladov zapojenia sa do programu, kedy napríklad sa školy zúčastnili zberu recyklovateľných produktov a taktiež mali možnosť poradiť sa s expertami o šetrení energií; deti sa mohli hravou formou priučiť ako je možné šetriť a efektívne využívať energiu v domácnosti.  Prešovský samosprávny kraj bol minulý rok najaktívnejším spomedzi regiónov, kde sa občania mohli zapojiť do štyroch rôznych podujatí. Viac o  podujatiach organizovaných regiónmi na Slovensku za minulý rok nájdete tu.
Primátori a starostovia v akcii
Rastúci počet signatárov Dohovoru primátorov a starostov naznačuje potrebu zvýšenia komplexného riešenia oblasti klímy, keďže väčšina Európanov dnes žije v mestách a spotrebováva až 80% energií. Dohovor je hlavné európske hnutie združujúce mestá a regióny, ktoré sa dobrovoľne podpísali dohodu o zvýšení energetickej účinnosti na svojom území a využití obnoviteľných zdrojov energie. Signatári Dohovoru chcú splniť a prekročiť cieľ Európskej Únie znížiť emisie CO2 o 20 % do roku 2020. Ďalšie informácie o dohovore nájdete tu.

Foto:sxc.hu


Počet zobrazení: 946x