Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európsky deň spolupráce 2014

hlavná foto

Sharing borders, growing closer
Tradícia Európskeho dňa spolupráce sa začala v roku 2012. Program európskej územnej spolupráce sa organizuje v rámci Európskeho dňa spolupráce dňa 21. septembra 2014. V celej Európe sa budú v týždni od 21. septembra 2014 konať stovky miestnych podujatí s cieľom osloviť tisíce ľudí. Táto kampaň spadá pod Program INTERACT s podporou Európskej Komisie, Európskeho Parlamentu a Výboru Regiónov.
Cieľom kampane je informovať širokú verejnosť o doterajších úspechoch európskej cezhraničnej spolupráce. Miestne podujatia ukazujú ako projekty cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce dokážu odstrániť prekážky a rozdiely, pričom zvyšujú kultúrne povedomie a efektívnosť spolupráce medzi európskymi regiónmi. Všetky tieto iniciatívy financované Európskou Úniou pomáhajú zlepšiť životy ľudí žijúcich v hraničných oblastiach v rámci Európy, ale i mimo nej.
Medzi najzaujímavejšie podujatia za minulé roky patrili plavecký maratón medzi Gréckom a Albánskom, koncert klasickej hudby spoluorganizovaný Slovenskom a Maďarskom, filmové festivaly organizované v Španielsku a Fínsku, ako aj futbalový zápas medzi Fínskom a Ruskom.
Zúčastnite sa Európskeho Dňa Spolupráce 2014
Vďaka úspechu z posledných dvoch rokov sa organizátori rozhodli zachovať rovnakú kampaň s cieľom prilákať jednotlivé programy európskej územnej a cezhraničnej spolupráce, aby sa zúčastnili podujatia. Akým spôsobom sa dá zapojiť do Európskeho Dňa Spolupráce?
1.    Zorganizujte miestnu udalosť, ktorá bude zdôrazňovať dosiahnuté úspechy v spolupráci v Európe.
2.    Staňte sa spoluorganizátorom jedného z miestnych podujatí, ktoré sa konajú vďaka programu vo Vašom okolí.
3.    Rozšírte informácie o pripravovaných akciách cez sociálne médiá, webové stránky a ostatné komunikačné kanály.
4.    Zapojte sa do kampane prostredníctvom mobilných aplikácií, cez ktoré budete dostávať bližšie informácie o organizovaných udalostiach.
5.    Zúčastnite sa aspoň jedného z podujatí vo Vašom okolí.
Viac informácií o programe nájdete tu.

Foto:sxc.hu


Počet zobrazení: 884x