Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európsky Parlament odsúhlasil pomoc Ukrajine

hlavná foto

Európski poslanci včera v Štrasburgu schválili uznesenie o Ukrajine, na základe ktorého by jej EÚ mala okamžite finančne pomôcť. Taktiež by mala trvať na sankciách voči osobám zodpovedným za násilie páchané v Ukrajine v poslednom období. Hlavnými úlohami, pred ktorými krajina stojí, je pokúsiť sa vytvoriť platformu pre konštruktívny dialóg medzi politickými silami v krajine, udržať jej územnú celistvosť, bojovať proti korupcii a pripraviť slobodné a spravodlivé voľby.


EÚ by mala Ukrajine poskytnúť finančné prostriedky na riešenie problémov z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska, aby sa zlepšila ekonomická situácia na Ukrajine a tiež aby bola schopná splácať svoje dlhy. EÚ by mala prispieť aj zorganizovaním konferencie , na ktorej by sa stretli potenciálni darcovia finančných prostriedkov pre Ukrajinu.
 

Sankcie
Členské štáty EÚ chcú zabrániť všetkým osobám zodpovedným za násilie páchané v Ukrajine vstup na územie  EÚ a zmraziť ich aktíva uložené v európskych finančných inštitúciách. Európski poslanci vyzvali členské štáty, aby zastavili prílev nelegálnych financií z Ukrajiny. Na čiernej listine EÚ sa objavujú rôzne mená spojené s bývalou vládou na Ukrajine, ale počet týchto osôb, ktoré by mohli byť sankcionované zo strany EÚ sa ešte neuzavrel. Okrem toho by mal byť zabezpečený nezávislý súd so všetkými zločincami, ktorí sa podieľali na násilnostiach na Ukrajine a Európsky súd pre ľudské práva by mal vyšetriť porušovanie ľudských práv.
 

Perspektíva Ukrajiny
Ako náhle sa politická kríza na Ukrajine vyrieši, EÚ je pripravená podpísať asociačnú dohodu a dohodu o voľnom obchode. EÚ dodáva, že partnerstvo nemusí byť finálnym cieľom, ktorý môže Ukrajina dosiahnuť, pretože ako každý európsky štát môže požiadať o členstvo v EÚ, avšak musí rešpektovať a presadzovať  demokraciu, základné ľudské práva, práva menšín a zásady právneho štátu.
Noví ukrajinskí lídri by sa mali vyhýbať extrémistom a provokáciám, ktoré by mohli rozpútať separatistické prejavy. Európski poslanci tiež upozorňujú krajinu na dodržiavanie práv menšín, napríklad čo sa týka používania menšinového ruského jazyka.
 

Nové voľby
Európsky Parlament požaduje, aby prezidentské voľby, ktoré sa budú konať 25. mája boli spravodlivé, slobodné a transparentné. Vyzývajú ukrajinský parlament na odsúhlasenie nového volebného zákona, vrátane zákona o financovaní politických strán. Do konca roka 2014 by mali byť vyhlásené aj parlamentné voľby. Viac informácií o uznesení Európskeho Parlamentu sa dozviete tu.

Foto:www.sxc.hu


Počet zobrazení: 860x