Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Západný Balkán bude participovať na programe Erasmus+

hlavná foto

V Aténach sa konala v dňoch 17. - 18. januára 2014 konferencia, ktorej úlohou bolo načrtnúť možnosti spolupráce medzi programom EÚ Erasmus+ a štátmi západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo a Srbsko).

Na regionálnej konferencii sa zúčastnili predstavitelia sektoru školstva a odbornej praxe z národnej úrovne štátov západného Balkánu. Predsedajúcim konferencie bol Jan Truszczyński, riaditeľ  generálneho riaditeľstva Európskej Komisie,  ktorý je zodpovedný za politický dialóg a spoluprácu v oblasti vzdelávania so štátmi južnej a východnej Európy. Podujatie bolo veľmi úspešné, najmä kvôli vysokej účasti viac ako 250 stakeholderov reprezentujúcich sektor školstva v krajinách západného Balkánu.


Účastníci konferencie mali možnosť dozvedieť sa praktické informácie o projektoch na podporu mobility na vysokoškolskej úrovni, partnerstvách medzi základnými a strednými školami a o podpore aktivít mládeže v štátoch západného Balkánu. Predstavitelia týchto balkánskych štátov mali možnosť predstaviť ich participáciu v minulých projektoch a taktiež vízie ich budúcej účasti na projektoch v programovom období 2014-2020.


Štáty boli v minulom programovacom období 2007-2013 súčasťou programu Erasmus Mundus, ktorý sa zameriaval na vysoké školstvo. V súčasnosti sa štáty západného Balkánu zúčastňujú programu Erasmus+ ako partnerské štáty, kde môžu participovať na mobilite v rámci rovnakých stupňov štúdia, „kreditovej“ mobilite a na budovaní kapacít a spolupráce.
Konferencia bola príležitosťou pre účastníkov zhodnotiť progres prístupových rokovaní a všeobecne proces rozširovania členskej základne EÚ o štáty západného Balkánu a podporiť ich na ceste k integrácii. Vzdelávanie a odborná prax predstavujú prvé kroky pre občanov západného Balkánu k aktívnej spolupráci s regionálnymi a európskymi štruktúrami. Viac informácií o konferencii sa dočítate tu.

Foto:www.sxc.hu


 


Počet zobrazení: 924x