Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Aj deti majú svoje práva!

hlavná foto

Deti tvoria jednu tretinu svetovej populácie (v roku 2010 bolo na svete 2,2 miliardy detí). Prognózy tvrdia, že  do roku 2025 sa narodí ďalších 2,5 miliárd detí. Vo svete zomrie každú minútu 13 detí vo veku do 5 rokov na následky chorôb, ktoré sa dajú liečiť. Alarmujúcim faktom je, že 1/3 detských úmrtí je spôsobených podvýživou. Navyše  22,6 milióna detí nie je zaočkovaných pred dožitím svojich prvých narodenín.

Strategická spolupráca EÚ a UNICEF

Od roku 2008 sa členské štáty EÚ zaviazali uplatňovať prístup založený na dodržiavaní ľudských práv vo všetkých oblastiach vonkajšej činnosti EÚ vrátane rozvojovej spolupráce. Tento záväzok je v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa (Convention on the Rights of the Child- CRC), ktorý bol ratifikovaný všetkými krajinami a posilňuje už 15-ročnú partnerskú spoluprácu medzi Európskou Komisiou a organizáciou UNICEF. UNICEF sa snaží napĺňať základné práva detí v oblastiach ako výživa, zdravie, vzdelanie a prístup k vode a hygienickým zariadeniam.

Príručka na ochranu práv dieťaťa

Súčasťou strategickej spolupráce EÚ a organizácie UNICEF je vytvorenie dokumentu Príručka na ochranu práv dieťaťa: integrácia práv dieťaťa v rozvojovej spolupráci. Tento dokument obsahuje kompletný prehľad a analýzu práv dieťaťa v oblasti rozvoja a znižovania chudoby, ktoré má v kompetencii  Európska Komisia. Príručka obsahuje množstvo nástrojov a praktických rád týkajúcich sa práv dieťaťa a iniciatív na zlepšenie životov detí, ktoré môžu byť zapracované do bilaterálnych ako aj multilaterálnych programov v rámci rozvojovej pomoci. Príručka obsahuje 6 tematických oblastí: začlenenie detí, úloha vlád pri vytváraní  práv detí, hodnotenie vplyvu na detí, financovanie, práva detí v čase krízy a spolupráca s občianskou spoločnosťou. Príručku si môžete stiahnuť tu.
 

Foto:www.sxc.hu


Počet zobrazení: 869x