Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Program Erasmus pre mladých podnikateľov

hlavná foto

V marci sa konal v Bruseli seminár na tému Erasmus pre mladých podnikateľov. Ide o program, ktorý dáva novým podnikateľom príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov v inej európskej krajine. Cieľom pobytu je nadobudnutie schopností potrebných na úspešné podnikanie pre nového podnikateľa ako aj získanie nových príležitostí pre spoluprácu a nápadov.

Pobyt môže trvať do šesť mesiacov, počas ktorých podnikateľ získa poznatky z prvej ruky ako sú marketing, predaj, odberateľské vzťahy,  finančníctvo a podobne. Podnikateľ si vybuduje podnikateľské sebavedomie, zručností, pevné vzťahy a sieť kontaktov na budúcu spoluprácu. Ďalej získa lepší prehľad o jednotlivých trhoch a ich charakteristikách a v neposlednom rade sa zlepší v jazykových schopnostiach.

Prihlásiť sa môžu podnikatelia, ktorí chcú rozbehnúť svoju vlastnú podnikateľskú kariéru, alebo už začali v posledných troch rokoch.

Návštevný pobyt je čiastočne hradený z EÚ. Novému podnikateľovi budú hradené náklady spojené s cestou a pobytom v závislosti na životné náklady v danej krajine – približne od 560 do 1100€ mesačne.

Noví podnikatelia sa môžu prihlásiť do 31. mája 2012 cez elektronickú prihlášku. Je potrebné zaslať celú dokumentáciu, t.j. životopis, podrobný podnikateľský plán a motivačný list.

Do projektu sa môžu zapojiť aj skúsení podnikatelia, ktorí majú záujem pracovať s mladými a motivovanými ľuďmi a získať tak nové nápady a rozšíriť okruh ďalších kontaktov.
Viac informácií nájdete na stránke http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

 

Foto: www.erasmus-entrepreneurs.eu


Počet zobrazení: 1221x