Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ako vidia mladí Európania budúcnosť regiónov a miest?

hlavná foto

V rámci osláv 20. výročia Výboru regiónov bolo dňa 1.4. 2014 pozvaných 150 mladých ľudí z rôznych mládežníckych organizácií, európskych politických strán, študentov a stážistov z európskych inštitúcií, regionálnych zastupiteľských úradov a bruselských think-tankov. Mladí ľudia majú možnosť predstaviť svoje názory o budúcnosti viacúrovňovej Európy a Výboru regiónov ako takého, ktorý ako jediný orgán EÚ zastupuje záujmy európskych miest a regiónov.

Cieľom stretnutia je podnietiť mladých ľudí k prezentovaniu vízií o vývoji Výboru regiónov v nasledujúcich 20 rokoch. Výsledky dnešnej diskusie sa predložia na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov dňa 25. júna, ktoré sa bude konať k príležitosti 20. výročia existencie Výboru regiónov. Viac informácií o konferencii nájdete tu.

Stretnutie zahájené  podpredsedníčkou Výboru regiónov Mercedes Bresso sa skladá z troch paralelných workshopov:
1. Sú všetky politiky EÚ miestne? Aké sú budúce politické priority Výboru regiónov?
2. Ako Výbor regiónov zapadne do inštitucionálnej štruktúry EÚ v budúcnosti?
3. Ako môžu mestá a regióny priblížiť Európu verejnosti?  

Miestne vlády sú zodpovedné za 1/3 verejných výdavkov, 2/3 verejných investícií a taktiež implementujú až 80% európskej legislatívy. Preto inštitucionalizácia Výboru regiónov je logickým krokom k skompletizovaniu štruktúry vládnutia v EÚ. Revíziou zmlúv získal Výbor regiónov väčšie právomoci v rozhodovaní o politikách. Napriek tomu zostáva Výbor regiónov iba poradným orgánom v rámci inštitúcií EÚ.

Foto:www.sxc.hu


Počet zobrazení: 809x