Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

EÚ a nové pravidlá vízovej povinnosti

hlavná foto

Doteraz bolo udeľovanie víz pre štátnych príslušníkov tretích krajín cestujúcich do EÚ komplikované a finančne náročné. Predložené návrhy by mali tieto procesy skrátiť a aj zjednodušiť, pričom sa týkajú len krátkodobých pobytov.  Návrhy rátajú s rovnakou úrovňou bezpečnosti, ale aj s väčšou úsporou nákladov a znížením byrokracie.  Navyše zjednodušenie vízových pravidiel by malo priniesť aj nové pracovné miesta (približne 1,3 milióna pozícií v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich odvetviach). Nový návrh uľahčí uzatváranie obchodov či návštevy príbuzných a priateľov, a v oblasti cestového ruchu môže oživiť hospodársku činnosť. Najviac žiadostí o víza prichádza z krajín: Čína, India, Rusko, Saudská Arábia, Južná Afrika a Ukrajina. Pozrite si štatistiky krajín s počtom žiadateľov o víza ako aj krajiny prijímajúce najväčší počet žiadateľov.

Štúdia ďalej ukázala, že flexibilnejšie vízové pravidlá týkajúce sa týchto šiestich štátov by mohli viesť k zvýšeniu cestujúcich do schengenského priestoru od 30 do 60%. Očakáva sa, že v priebehu piatich rokov by nové vízové pravidlá priniesli až 130 miliárd EUR ako priame výdavky zahŕňajúce ubytovanie, stravu, dopravu a iné.

Európska komisia navrhuje tieto zmeny vízových pravidiel:

1)    skrátenie lehoty na spracovanie a prijatie rozhodnutia z 15 na 10 dní
2)    možnosť žiadať o víza na konzulátoch iných krajín EÚ v prípade, že členský štát oprávnený spracovávať žiadosť o víza nie je zastúpený
3)    uľahčenie pre cestujúcich, ktorí sa opätovne vracajú do schengenského priestoru vrátane víz na viac vstupov platných 3 roky
4)    umožnenie žiadať o víza on-line
5)    možnosť členských štátov navrhnúť špeciálne režimy pre udeľovanie  víz na hraniciach v dĺžke maximálne 15 dní v jednom členskom štáte
6)    uľahčenie vydávania víz pre návštevníkov významných podujatí
7)    návrh nového typu víz tzv. okružné víza, umožňujúci cestujúcim voľný pohyb v schengenskom priestore maximálne 1 rok (bez toho, aby v jednom členskom štáte ostali viac ako 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia).
Viac informácií o novom návrhu môžete nájsť v tomto dokumente.

Návrhy musia byť najskôr schválené Radou Európskej Únie a Európskym parlamentom, čo sa očakáva v roku 2015. Ak by návrh prešiel do platnosti, týkal by sa členských štátov schengenského vízového priestoru (krajiny EÚ v Schengene + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko ako nečlenské štáty EÚ). Na druhej strane Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Írsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo ako členské štáty EÚ sú  výnimkou a na vízovej politike sa nepodieľajú. Tu si môžete pozrieť interaktívnu mapu krajín vyznačujúcu schengenský priestor.  

Foto:www.freeimages.com


Počet zobrazení: 854x