Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Regionálne HDP na obyvateľa za rok 2009

hlavná foto

Dňa 13. marca 2013 zverejnil Eurostat, štatistická kancelária EÚ, štatistiku regionálneho HDP na obyvateľa za rok 2009.


17 regiónov sa umiestnilo s HDP na obyvateľa s vyšším ako 150% európskeho priemeru. Bratislavský kraj s 178% bol piatym regiónom s najvyšším HDP na obyvateľa v EÚ. Na prvých priečkach sa umiestnili Vnútorný Londýn (UK)- 332%, Luxemburg (LU) – 266%, Región Brusel - hlavné mesto (BE) – 223% a Hamburg (DE) – 188%.
Za Bratislavským krajom nasledovali Île de France (FR) – 177%, Praha (CZ) – 175%, Štokholm (SE) – 172%, Groningen (NL) – 170%, Åland (FI) – 166%, Viedeň (AT) – 161% a ďalšie.


Ostatné slovenské regióny mali HDP na obyvateľa nižšie ako 75% európskeho priemeru.
Viac informácií a ďalšie štatistiky nájdete na stránke Eurostatu.

 

Foto: www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

 

 


Počet zobrazení: 1538x