Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

OPEN DAYS 2014

hlavná foto

V dňoch 6.-9. októbra 2014 sa bude konať dvanásty ročník Európskeho týždňa regiónov a miest pod názvom OPEN DAYS. V rámci rozpočtu EÚ na roky 2014-2020 bude do politiky súdržnosti investovaných  325 mld. €, ktoré sa rozčlenia medzi členské štáty EÚ, ich regióny a mestá. Aktuálne jednotlivé členské štáty dokončujú okolo 320 nových programov cezhraničnej, národnej, regionálnej a miestnej spolupráce. Svoje skúsenosti s tvorbou jednotlivých programov si budú vymieňať počas seminárov na OPEN DAYS.


Slogan „Rastieme spolu- inteligentné investície ľuďom“, bude sprevádzať dvanásty ročník podujatia OPEN DAYS, ktoré by malo podporiť výmenu skúseností v oblasti výskumu a inovácií, digitálnej agendy, ďalej podporiť malé a stredné podniky, nízko-uhlíkovú ekonomiku a sociálne začlenenie či ďalšie témy, ktoré by mali byť prioritou každého regiónu EÚ v období 2014-2020.


Aké semináre a diskusie budú organizované?


V termíne od 6.-9. októbra 2014 bude pripravených 105 seminárov a diskusií, ktoré budú rozdelené nasledovne: regionálne partnerstvá (zahrňujúce 13 hlavných miest a regiónov z 31 štátov) usporadúvajú 26 seminárov  ; 11 Generálnych riaditeľstiev (DG) Európskej komisie bude zastrešovať 37 seminárov a diskusií ; Výbor regiónov bude mať na starosti 34 seminárov a diskusií a zvyšných 8 seminárov bude organizovaných v rámci OPEN DAYS University.


Online registrácia bude možná začiatkom júla 2014. Všetky novinky a budúcu registráciu nájdete na oficiálnej stránke OPEN DAYS.


Tento rok bude Výbor regiónov v rámci OPEN DAYS University po druhý raz organizovať MASTER CLASS s témou mestských a regionálnych štúdií. Cieľom tohto podujatia má byť:  zlepšiť chápanie politiky súdržnosti a jej výskumného potenciálu u vybraných európskych doktorandov a výskumných pracovníkov na začiatku ich kariéry ; prezentovať najnovší vývoj v oblasti výskumu regionálneho a mestského rozvoja ; umožniť stretnutie výskumníkov a ich výmenu názorov s politikmi, akademickou obcou a úradníkmi v oblasti regionálneho a mestského rozvoja a politik ; uľahčiť vytváranie kontaktov a sietí medzi doktorandmi z rôznych krajín a zvýšiť povedomie o výskumnom potenciáli v oblasti politiky súdržnosti. Viac informácií o OPEN DAYS University si prečítate tu.


 OPEN DAYS sa snaží podporovať šírenie nadobudnutých skúseností a viesť diskusiu o vhodnej miestnej a regionálnej verejnej správe a riadení finančných prostriedkov EÚ. Výmenu skúseností medzi odborníkmi budú podporovať aj  akademickí pracovníci svojimi príspevkami. Ďalším zaujímavým prvkom podujatia bude účasť nečlenských štátov EÚ (napr. Turecko, Srbsko), ktoré majú záujem učiť sa zo skúseností európskych regiónov v oblasti regionálnej politiky ale taktiež sa budú snažiť sami prispieť do debaty a prezentovať svoje regióny. Viac informácií o pripravovanom podujatí získate tu.


Foto:www.freeimages.com


Počet zobrazení: 959x