Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Podpora projektov z programu LIFE+

hlavná foto

Európska komisia schválila financovanie 225 nových projektov v rámci programu LIFE +, fondu životného prostredia Európskej únie. Vybrané projekty predkladali budúci príjemcovia vo všetkých 28 členských štátoch a zahŕňajú opatrenia v oblasti ochrany prírody, zmeny klímy a politiky životného prostredia. Tieto projekty predstavujú celkové investície vo výške približne 589.3 mil. €, z ktorých bude EÚ poskytovať 282.6 mil. €.  Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol, že: "Program LIFE+ dokáže poskytovať potrebnú finančnú podporu pre projekty ochrany životného prostredia a prírody. Tieto najnovšie projekty budú  prispievať k ochrane a zachovaniu prírodného dedičstva Európy a zároveň môžu pomôcť  dosiahnuť udržateľný rast prostredníctvom investícií do nízko-uhlíkovej a energeticky efektívnej ekonomiky. Úspech doterajších projektov v rámci programu LIFE+ umožnil prijatie nového nariadenia pre životné prostredie a oblasť klímy, dokonca so zvýšeným rozpočtom na obdobie 2014-2020." Viac informácií o „zrenovovanom“ programe LIFE+ nájdete v tlačovej správe.

Komisia prijala 1468 žiadostí v rámci poslednej výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola uzatvorená v júni 2013. Zo všetkých žiadostí bolo vybraných 225 projektov, ktoré budú spolufinancované v rámci troch zložiek programu: LIFE+ Nature & Biodiversity, LIFE+ Environment Policy & Governance a LIFE+  Information & Communication. Slovenská republika uspela s projektom v rámci programu LIFE+ Príroda s podporou 1,9 milióna €. Tento projekt zahŕňa ochranu 10 vtáčích druhov a osobitné opatrenia na predchádzanie zrážok vtákov s elektrickým vedením. Ďalší projekt zahŕňa spoluprácu Slovenska so Švajčiarskom, v ktorom sa snažia obnoviť populáciu rysa. Zoznam všetkých úspešných projektov nájdete tu.  

LIFE + je európsky finančný nástroj pre životné prostredie s celkovým rozpočtom 2,1 mld. € na obdobie 2007-2013. Komisia ponúka každoročne jednu výzvu na predkladanie návrhov v rámci projektov LIFE +. Program LIFE+ bude pokračovať v období 2014-2020 podľa nového nariadenia LIFE pre životné prostredie a oblasť klímy. Program má celkový rozpočet 3,4 mld. € na obdobie 2014-2020 a bude zastrešovať aj program pre životné prostredie a program boja proti zmene klímy. Podrobnejšie informácie o programe LIFE nájdete na tejto stránke.

Foto:www.freeimages.com


Počet zobrazení: 983x