Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

EUROCITIES environmentálne fórum

hlavná foto

V priebehu marca 2012 sa konalo v Bruseli EUROCITIES environmentálne fórum, kde predstavitelia miest a európsky zákonodarcovia diskutovali na tému „úloha mesta“. Prezentovali sa názory, skúsenosti a možnosti financovania z európskych fondov. Nechýbali ani príklady úspešných projektov jednotlivých EÚ miest. Základom celého stretnutia, ktoré sa koná pravidelne, bola diskusia a výmena vedomostí a skúseností ako prispieť k udržateľnosti a efektívnemu využitiu zdrojov.

Pre ľudí žijúcich v mestách, dobrá kvalita života vo veľkom záleží na kvalite mestského prostredia. Európske mestá preto chcú pre svojich obyvateľov poskytnúť čisté ovzdušie, čistú vodu a zdravé prostredie, v ktorom je veľa parkov a zelených plôch. Cieľom fóra bolo poukázať ako môžu mestá prispieť ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu.

EUROCITIES environmentálne fórum – priority na rok 2012

  • Zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia: riešenie problémov spojených s globálnou zmenou klímy znížením emisií skleníkových plynov, predvídanie možných dôsledkov (napríklad zvýšených povodňových rizík) a vývoj účinných adaptačných opatrení.
  • Životné prostredie a ekonomika: hľadanie spôsobov, ako dosiahnuť  „zelenšiu“ miestnu ekonomiku a financovanie ekologických akcií a podporu rastu a ochrany životného prostredia
  • Životné prostredie a zdravie: zlepšenie zdravia občanov vďaka lepšiemu životnému prostrediu a to aj prostredníctvom vyššej kvality ovzdušia a zníženia hluku.

Viac informácií o združení európskych miest Eurocities nájdete tu.

 

 

Zdroj: www.bratislava.sk

 


Počet zobrazení: 1137x