Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

BSK: Regionalisti hovorili o efektívnom čerpaní eurofondov

hlavná foto

Možnosti efektívneho čerpania eurofondov v novom programovom období 2014-2020 či novela zákona o podpore regionálneho rozvoja boli témami koordinačného stretnutia regionalistov 10. júla 2014, ktoré zvolal Bratislavský kraj. 

 

„Cieľom stretnutí je nastaviť pravidelnú komunikáciu a koordináciu aktivít medzi kľúčovými predstaviteľmi regionálneho rozvoja v Bratislavskej župe. Diskutovalo sa o efektívnych možnostiach čerpania eurofondov, aj o konkrétnych projektových zámeroch a systéme vzájomnej koordinácie pri príprave projektov,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. 

 

Prezentované boli návrhy operačných programov vrátane programov cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce ako aj komunitárne programy EÚ. Zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predstavili zmeny, ktoré priniesla novela zákona o podpore regionálneho rozvoja, a zmeny v rámci aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR a ich význam pre zainteresované subjekty. Koordinátorom stretnutia je Odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov BSK. 

FOTO: BSK

 

Počet zobrazení: 839x