Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

OPEN DAYS 2014

hlavná foto

Pod titulkom „Growing together – Smart investment for people'“, sa v dňoch 6. až 9. októbra 2014, uskutoční už dvanásty ročník OPEN DAYS v Bruseli.

Európsky týždeň regiónov a miest sa v priebehu rokov stal kľúčovou udalosťou pre regionálnu politiku EÚ a tohtoročný ročník poskytne účastníkom možnosť odprezentovať a prediskutovať svoje operačné programy pre obdobie 2014 až 2020, a taktiež spoločne nájsť nové riešenia na podporu investícií a rastu .

Na predpokladaných 6000 účastníkov čaká v rôznych budovách inštitúcií EÚ  viac ako 500 rečníkov v rámci 108 seminárov a debát, zameraných na jednu z troch tohtoročných tém, ktorými sú Connecting regional strategies (téma A),  Building capacity (téma B) a Territorial cooperation (téma C).

Kancelária BSK v Bruseli sa počas tohto ročníku podieľa na troch seminároch:

1. Connecting Regional Strategies Across Borders,

 7.10.2014;  11:15- 13:00

Prepájanie regionálnych stratégií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce by mohlo ponúknuť mnoho nových príležitosti pre pohraničné regióny v prípade, že by sa podarilo vytvoriť  aglomeráciu či metropolitnú oblasť presahujúcu hranice a bez akýchkoľvek praktických, právnych alebo administratívnych prekážok. 

Na podujatí sa bude diskutovať o makroregionálnych stratégiách, perspektívach cezhraničnej spolupráce a výhodách vyplývajúcich z členstva euroregiónu.

Za BSK na podujatí v rámci panelovej debaty vystúpi vedúci Oddelenia stratégie a regionálneho rozvoja Martin Hakel, ktorý bude prezentovať najmä  vývoj, zmeny a plány v rámci CBC, prínos pôsobenia krajov v euroregiónoch či Centrope Stratégiu 2013+.

Hlavnými partnermi  seminára sú:  euroregión Meuse- Rýn, Provincia Limburg (BE), Provincia Limburg (NL), Plzenský región, Južná Morava, Dolné Rakúsko, Bratislavský región a Sasko.

2. START-UP Slovakia, 

7.10.2014;  17:00 

Kancelária BSK v Bruseli, v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ a Slovenskou styčnou kanceláriou pre výskum a rozvoj, pripravujú spoločné sprievodné podujatie na tému start-upov. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predstaví činnosti podporujúce slovenské start-upy, ktoré budú zahrnuté do konceptu podpory slovenského start-upového ekosystému, ktorý je práve v prípravnej fáze.

Úspešný projekt implementovaný v programe Stredná Európa, i.e.Smart, bude odprezentovaný bratislavským primátorom Milanom Ftáčnikom a vedúcim partnerom projektu Stuartom Simpsonom z Vienna Board of Education.

 Po prezentáciách bude nasledovať panelová diskusia , ktorej úlohou  bude prediskutovať všetky možnosti a možné ohrozenia start-upov.

3. Smart Cities and Urban Dimension:  Impact on city agglomerations- Use of ITI, 

8. 10. 2014;  14:00- 18:00

Kancelária BSK v Bruseli sa zapája aj do sprievodného podujatia na tému používania integrovaných teritoriálnych investícii, ktoré organizuje Česká styčná kancelária pre výskum, rozvoj a inovácie. 

Seminár je zameraný na využitie ITI (Integrated Territorial Investment)  v riešení problémov mestských aglomerácií.

Na podujatí svoj prístup k ITI odprezentujú tri regióny, a síce Olomoucký kraj, ČR; Bratislavský kraj, SR; Cornwall a ostrovy Scilly, VB. 

Do diskusie sa zapojí aj expert z komisie, ktorá sa venuje integrovaným teritoriálnym investíciám. 

Za BSK bude RIUS (Regionálnu integrovanú územnú stratégiu) prezentovať zamestnanec odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov - Martin Bezek.

Registrácia na seminár Smart Cities and Urban Dimension TU.

Taktiež v rámci workshopu Getting the most out of pan- European cooperation programmes 2014- 2020, vystúpi riaditeľka riadiaceho orgánu operačného programu Interact- Petra Masácová. Seminár sa uskutoční dňa 8.10. 2014 v budove Výboru regiónov, Jacques Delors, v čase od 11:15 do 13:00.

 

 
 
 

 


Počet zobrazení: 920x