Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Technická asistencia pre rozvoj energetických projektov pre malé a stredné samosprávy

hlavná foto

V Bruseli sa konalo informačné stretnutie na tému Mobilizácia lokálnych energetických investícií – asistencia pri vývoji projektu (Mobilising Local Energy Investments – Project development assistance – MLEI-PDA.
Jeden z cieľov EU je zníženie spotreby energie o 20%. Veľa  miest a regiónov v EÚ  sa  začalo viac zaoberať úsporou energie, projektmi obnoviteľnej energie a riešeniami otázok týkajúcich sa energetiky a klimatických zmien. Avšak často je ťažké premeniť plány na skutočnosť.
Program MLEI-PDA pomáha malým a stredným lokálnym a regionálnym autoritám  zapájať sa do projektov zameraných na udržateľnú energiu. MLEI-PDA financuje aktivity potrebne na prípravu a mobilizuje financovanie verejných investičných projektov a programov . Podporené projekty musia byť hotové a zahájené do 36 mesiacov.
Príkladom úspešných projektov môže byť napríklad úsporné pouličné osvetlenie v provincii Taramo v Taliansku, kde sa spojilo 34 malých projektov a vytvoril sa jeden investičný projekt. Ďalším príkladom môže byť projekt z Grazu z Rakúska, kde sa investovalo do energeticky úsporných budov.
Hlavné kritériá pri podávaní projektovej žiadosti:
- Návrhy musia byť podané iba on-line systémom EPSS
- Návrhy musia byť podané na čas
- Návrhy musia byť kompletné
- Návrhy musia mať dostatočnú finančnú a technickú kapacitu
Ďalšie špecifické  kritéria:
- Návrh musí byť podaný jednou alebo viacerými právnou osobou
- Projekty musia byť koordinované lokálnou alebo regionálnou verejnou autoritou, alebo iným verejným orgánom. Súkromné osoby môžu byť len ako partneri alebo ako subdodávateľ
- Návratnosť investície musí byť minimálne 1:15
PDA náklady musia byť minimálne € 400 000
Sektory ktorými sa zaoberá  MLEI-PDA
- Rekonštrukcia budov (nie nových)
- Obnoviteľné energetické zdroje v budovách
- Vykurovanie, prípadne chladenie
- Úsporné pouličné osvetlenie
- Ekologická mestská doprava
Dôležité termíny:
- Termín na predbežné ohodnotenie projektu je 30. Marca 2012
- Termín na podanie projektu je 8. mája 2012
- Výsledky budú zverejnené v novembri 2012
- Realizácia projektu môže začať v marci, apríli 2013

V prípade záujmu kontaktovať:

Katarína Korytárová
Ministry of Economy of the Slovak Republic
Phone: +421 2 4854 1941
 korytarova@economy.gov.sk

Pavel Starinský
Slovak Energy and Innovation Agency
Phone: +421 2 58 248 205
pavel.starinsky@sea.gov.sk
Ján Magyar
Slovak Energy and Innovation Agency
Phone: +421 2 58 248 203
jan.magyar@siea.gov.sk

MLEI-PDA návod na prípravu projektu je k dispozíciu na: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-toapply/index_en.htm


Počet zobrazení: 1150x