Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

START-UP Slovakia

hlavná foto

Svoju podporu start-upom na Slovensku v stredu 7.10.2014 vyjadril župan Bratislavského kraja Pavol Frešo, ako aj Bratislavský primátor Milan Ftáčnik.  Na podujatí s názvom „Start- up Slovakia“ konajúcom sa na Stálom zastúpení SR pri EÚ sa hovorilo o pripravovanej koncepcii podpory ekosystému start-upov, o projekte i.e.SMART! na ktorom participuje aj hlavné mesto Bratislava a o aktivitách v oblasti vzdelávania, mentoringu a motivácii mladých ľudí k podnikaniu.

Seminár „Start-up Slovakia“ otvoril stály predstaviteľ SR pri EÚ Ivan Korčok spolu s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom a predsedom Bratislavského kraja Pavlom Frešom. „Pre začínajúcich podnikateľov máme jedno z najmenej atraktívnych prostredí. Myslím si, že je dôležité posilniť povedomie o nových možnostiach pre podnikateľov, preto som rád, že sa aj u nás začínajú prijímať opatrenia na národnej úrovni, aj s podporou prezidenta,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo počas otvorenia podujatia na tému start-upov, ktoré je prvou spoločnou akciou Bratislavského kraja a hlavného mesta Bratislava v Bruseli. 

Pavol Frešo zároveň pripomenul, že Bratislavský kraj bol prvým regiónom na Slovensku, ktorý vyvinul svoju vlastnú regionálnu inovačnú stratégiu, ktorá identifikovala biotechnológie, IT sektor a nové materiály ako najsľubnejšie oblastí pre rozvoj v oblasti inovácií. „Takže poďme hovoriť o dobrých nápadoch na vytváranie úspešných startupov,“ dodal. Moderátorom podujatia bol riaditeľ Styčnej kancelárie SR pre výskum a rozvoj (SLORD) Daniel Straka, ktorý viedol aj panelovú diskusiu. 

Podľa rečníkov podpora start- upov a inovácií má význam vo zvyšovaní konkurencieschopnosti regiónu aj krajiny, no podporuje aj jej vizibilitu.  Primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik zdôraznil potrebu lokálnej odpovede na globálne výzvy, ktorú vidí práve v podporení podnikateľskej sféry a start-upov. Podľa jeho slov vidno podobné iniciatívy hlavne v oblasti informačných technológií a vyzdvihol úspešnú slovenskú firmu ESET. Medzi výzvami zaznela neistota a určitý risk, ktorý na seba berú podnikatelia ak sa rozhodnú pre oblasť inovácií, ako aj legislatívne prekážky, ktoré sťažujú zakladanie nových start-upov. Dôraz bol kladený na efektívnu kooperáciu medzi vládou, privátnym sektorom a univerzitami, ktorá by napomáhala a urýchľovala proces tvorby vhodného prostredia pre nové podnikateľské iniciatívy. Tak isto sa hovorilo o potrebe prilákať zahraničných investorov na Slovensko, o uľahčení prístupu k investíciám a o prepojení s ostatnými doménami, teda o komplexnejšej koordinácii start- upov. 

Semináru sa zúčastnil aj  vedúci manažér projektu i.e.SMART! Stuart Simpson. Projekt spojil sedem európskych regiónov a miest vrátane Bratislavy a je zameraný na rozvíjanie zručností mladých ľudí v oblasti podnikania a inovácií, je implementovaný prostredníctvom komunitárneho programu Stredná Európa a spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj. V každom z regiónov sa nachádza školiace stredisko, kde sa mladým ľuďom prezentuje  transformačný prístup k podnikaniu pre firmy novej generácie.  Dôležitou myšlienkou konceptu je posilniť záujem u mladých o podnikanie už počas štúdia a na implementácii projektu sa v Bratislave podieľa aj Obchodná fakulta Ekonomickej Univerzity. 

V panelovej diskusii sa hovorilo o dôležitosti preberania osvedčených implementačných postupov z iných krajín aj na Slovensku, o podpore inovatívnych projektov a tvorbe vhodného podnikateľského prostredia a efektívneho systému finančnej podpory. Pán Ondrej Sočuvka, v súčasnosti pracujúci pre GOOGLE doplnil, že Slovensko by sa nemalo snažiť len o kopírovanie postupov, ale aj identifikáciu vlastných potrieb, prostredia a situácie. Podľa jeho slov je dôležité presadzovať v tejto oblasti jednotnú dhodobú stratégiu, ktorá nebude podliahať politickým zmenám, nájsť si určitú prioritu a zamerať sa na ňu. Upozornil aj na problém reaktívnosti SR voči EÚ, podľa neho by sme nemali len reflektovať dianie na úrovni Únie, ale sami byť iniciatívny, pretože najlepšie vieme zhodnotiť čo by bolo vhodné pre ekonomiku v krajine, aké sú jej špecifiká a aké impulzy potrebuje. Sočuvka ďalej pridal, že v oblasti inovácií a start-upov treba myslieť globálne, čo je zárukou úspechu, a on sám vidí možnosť Slovenska preraziť v oblasti automobilového priemyslu a informačných technológií.

Prezentácie rečníkov si môžete stiahnuť TU.


Počet zobrazení: 1476x