Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ako môže občan ovplyvniť legislatívu EÚ?

hlavná foto

Občania Európskej Únie budú môcť od 1. apríla 2012 podať návrh legislatívy Európskej Komisii. Musí sa však zapojiť minimálne jeden milión občanov z aspoň siedmych členských štátov. V každom z týchto štátov musí byť minimálny počet signatárov určený vzhľadom na počet obyvateľov. Na Slovenku je to 9750 signatárov.

Prostredníctvom iniciatívy občanov sa môže komisii predkladať akýkoľvek návrh v oblasti ako hospodárska a menová politika, regionálna politika, dane, kultúra, životné prostredie, verejné zdravie a podobne.

Na zorganizovanie občianskej iniciatívy je potrebné vytvoriť občiansky výbor, ktorý musí mať aspoň sedem občanov z minimálne siedmych krajín EÚ. Členovia výboru musia spomedzi seba vybrať jedného zástupcu a náhradníka. Občiansky výbor je vlastne organizátorom celej občianskej iniciatívy. Predtým, ako sa občianky výbor rozhodne zbierať vyhlásenia o podpore, musí uverejniť svoje odhodlanie na webovej stránke.

Podporiť občiansku iniciatívu môže ktorýkoľvek občan EÚ po dovŕšení osemnástich rokov (v Rakúsku je to 16 rokov). Iniciatíva sa podporí takým spôsobom, že sa vyplní formulár ktorý vytvorí občiansky výbor. Môže mať aj elektronickú formu.

Skôr ako občan podporí iniciatívu, je potrebné skontrolovať či formulár obsahuje všetky dôležité informácie. Dôležité je aj registračné číslo iniciatívy, ktoré je pridelené Európskou Komisiou. Taktiež je dobré skontrolovať či iniciatíva bola uverejnená na webe.

Ak sa nájde stanovený počet podporovateľov, teda jeden milión, Komisia do troch mesiacov iniciatívu posúdi. Zástupcovia Komisie sa stretnú s organizátormi iniciatívy, uskutoční sa verejné vypočutie a následne Komisia vydá svoje stanovisko.

Komisia nemusí schváliť právny akt na základe iniciatívy. Naopak, ak Komisia vyhovie občianskej iniciatíve, zaháji sa riadny legislatívny proces.

Foto: www.enna-europe.org


Počet zobrazení: 1054x