Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ocenenia RegioStars – termín na podávanie prihlášok bol predĺžený!

hlavná foto

Čas na zaslanie prihlášok do tohtoročnej súťaže RegioStars sa kráti!

Prihláste sa do 15. marca a získajte šancu vyhrať jedno z prestížnych ocenení RegioStars 2015. Tak ako po minulé roky, aj tento ročník ocenení RegioStars upriami pozornosť na najviac inšpiratívne a inovatívne európske projekty spolufinancované prostredníctvom politiky súdržnosti EÚ.

Keď nezávislá porota vyberie projekty, projektoví manažéri a predstavitelia riadiacich orgánov projektov vo finále budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien RegioStars 2015, ktoré sa uskutoční počas Európskeho týždňa regiónov a miest 2015 (OPEN DAYS).

Cenu a „certifikát víťaza RegioStars" odovzdá víťazným projektom komisárka EÚ pre regionálnu politiku Corina Creţu a predseda poroty pre ocenenia RegioStars. O každom víťaznom projekte sa natočí aj krátke video, ktoré možno použiť na propagačné účely.

Kategórie ocenení v roku 2015:

1. INTELIGENTNÝ RAST: Rozvoj potenciálu rastu stredných a malých podnikov pre digitálne hospodárstvo

2. UDRŽATEĽNÝ RAST: Mobilizácia investícií do energetickej účinnosti ako prínos pre občanov a spoločnosť

3. INKLUZÍVNY RAST: Integrácia osôb ohrozených sociálnym vylúčením do spoločnosti

4. CITYSTAR: Premena miest pre výzvy budúcnosti

Ďalšie informácie o spôsobe podávania prihlášok vrátane sprievodcu pre žiadateľov, súboru žiadosti a kritérií oprávnenosti a ocenení možno nájsť na webovej stránke RegioStars.

Formulár žiadosti možno vyplniť v angličtine, francúzštine alebo nemčine. Žiadosti je potrebné odoslať do 15. marca 2015. Vybraní finalisti budú informovaní do konca mája 2015. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční v Bruseli počas podujatia Open Days 14. októbra 2015.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte organizátorov na adrese regio-stars@ec.europa.eu. Prevezmite si sprievodcu pre žiadateľov v angličtine, francúzštine alebo nemčine.   Prevezmite si formulár žiadosti v angličtine, francúzštine alebo nemčine.

FOTO: European Commission


Počet zobrazení: 979x