Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Navrhnite logo predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016

hlavná foto

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky zverejnilo výzvu na predkladanie súťažných návrhov loga pre Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Využite jedinečnú príležitosť podieľať sa na vizuálnej identite historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016 a navrhnite jeho logo.

 

Čo je potrebné vedieť? 

Súťaž je verejná – určená právnickým aj fyzickým osobám, odborníkom i laikom – ak k dňu jej vyhlásenia dosiahli 18 rokov.

Aj prostredníctvom loga chce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podporiť:

- Pozitívne vnímanie EÚ a jej prínosov;

- Obraz Slovenska ako aktívnej súčasti únie;

- Pozitívnu prezentáciu Slovenska v zahraničí.

Logo by malo vyjadrovať, že Slovensko je: 

- Mladá, dynamická a zodpovedná krajina, ktorá má za sebou úspešný európsky príbeh;

- Pevná, neoddeliteľná súčasť Európy, ktorá sa vyznačuje bohatou rôznorodosťou na malom území a ktorá poskytuje množstvo príležitostí;

- Krajina inovatívnych a kreatívnych ľudí, ktorá ponúka svoje hodnoty a zručnosť v prospech EÚ.

Ponuky je potrebné predložiť do 16. marca 2015, poštou do podateľne MZVaEZ SR alebo elektronicky na adresu: logoskpres2016@mzv.sk.

Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 4.500,- EUR bez DPH.

Návrh loga, ako aj dizajn manuál musí spĺňať parametre (podmienky ideového ukotvenia SK PRES, súlad s logom Rady EÚ – pozri PDF dokumenty).

Výzva na predloženie ponuky loga predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016

Prílohy č. 1 až 5 k Výzve na predloženie ponuky loga predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016

Príloha č. 6 k Príloha č. 6 k výzve na predloženie ponuky loga predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016

Zdroj: MZVaEZ SR


Počet zobrazení: 937x