Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

YFACTOR: WHERE IS [Y]OUR FUTURE?

hlavná foto

Štatistika Eurostatu ku koncu minulého roka 2014 zverejnila, že až 21% mladých ľudí do 25 rokov v rámci Európskej únie, t.j. viac než 5 miliónov, je nezamestnaných. Hlavným zámerom konferencie “YFactor: where is (y)our future?”, ktorá sa uskutočnila 5. februára 2015 na pôde Výboru regiónov (VR) v Bruseli, bolo práve nájsť riešenia na alarmujúcu situáciu, ktorej musí mladá generácia v súčasnosti čeliť.


Konferencia zorganizovaná stážistami VR prihliadala na názory a komentáre 150 zúčastnených mladých ľudí na aktuálne smerovanie európskej politiky v oblasti zamestnanosti. Dopoludňajšia časť programu bola zameraná na panelové diskusie s odborníkmi a politikmi na témy “(Ne)zamestnanosť mladých”, “Zlyháva európske občianstvo v očiach mladých ľudí?” a “Udržateľný rozvoj a rast – máme na to?”. V druhej časti programu v podobe neformálnej diskusie mali mladí účastníci konferencie možnosť sformulovať desaťbodový plán riešení, ktorý bude predložený prezidentovi Európskej komisie, Jean-Claude Junckerovi.        


Víziu konferencie načrtol hneď počas otváracieho ceremoniálu generálny tajomník VR Jiří Buriánek, ktorý vyjadril svoje očakávania: „dnes je deň hľadania riešení na znovuzačlenenie mládeže do súčasnej európskej reality. Buďte odvážni vo svojich nápadoch a prichádzajte s ambicióznymi návrhmi.“ Panelové diskusie sa venovali niekoľkým kľúčovým témam ako napríklad Junckerov plán a jeho program garancií pre mládež (Brando Benifei, S&D), potreba kvalitného vzdelávania odpovedajúceho požiadavkám trhu práce (Eva Paunova, EPP), uznávanie neformálneho vzdelávania ako súčasť praxe (Krista Simberg, Európsky mládežnícky parlament), vytváranie kvalitných platených stáží (Nicolas Wenzel, spoluzakladateľ InternsGoPro a Gianfranco Simoncini, regionálny minister hospodárskych aktivít a zamestnanosti v Toskánsku) či podpora vlastného podnikania a problematika slabého ekonomického rastu v Európe (Juha-Pekka Nurvala, YouthEPP).
Následná diskusia medzi zúčastnenými mladými ľuďmi viedla k vytvoreniu desaťbodového akčného plánu. Hlavné body sú rozdelené do troch oblastí:

Nezamestnanosť mladých ľudí
1.Stanoviť jednotnú detailnú definíciu na pojmy stáž a dobrovoľníctvo na európskej úrovni. Definície by mali brať do úvahy časové obdobie, odmeny či minimálne ohodnotenie na základe životných nákladov konkrétneho členského štátu EÚ.
2.Vytvoriť program stáží pre slabo kvalifikovaných mladých ľudí.
3.Oficiálne uznať neformálne vzdelávanie.
4.Podporiť flexibilný grantový program pre nových podnikateľov na európskej úrovni.

Európske občianstvo
5.Financovať z európskych zdrojov inkluzívne politiky a informačné centrá Europe Direct.
6.Financovať z európskych zdrojov vzdelávanie o demokracii a občianstve (simulácie európskych volieb).
7.Zapojiť viac mladých ľudí do politiky – potreba vzdelávania o politike na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému členských štátov EÚ.
8.Vytvoriť Európsky program mobility pre študentov vo veku od 10 do 18 rokov.

Udržateľný rozvoj a rast
9.Zvýšiť význam zeleného hospodárstva (green economy) v európskej legislatíve.
10.Vybudovať platformu pre lokálne iniciatívy a zodpovených výrobcov.

Viac informácii nájdete tu:

FOTO: Committee of the Regions
 


Počet zobrazení: 1019x