Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Briefing s eurokomisárkou pre regionálnu politiku o aktuálnom stave nového programového obdobia

hlavná foto

Eurokomisárka pre regionálnu politiku, Corina Creţu, sa 13. februára stretla v Kongresovom centre Alberta Borschetta so zástupcami regionálnych kancelárii v Bruseli, ktorí reprezentujú približne 300 regionálnych a miestnych orgánov jednotlivých členských štátov EÚ.

Hlavným cieľom stretnutia bola prezentácia priorít mandátu eurokomisárky a súčasného nastavenia prijatých operačných programov na obdobie 2014-2020. Následne mali účastníci stretnutia možnosť vyzdvihnúť relevantné oblasti alebo priamo adresovať eurokomisárke otázky a komentáre k tejto problematike.

Corina Creţu vyzdvihla predovšetkým záväzok, aby Európska komisia v novom programovom období úzko spolupracovala s regionálnymi zastúpeniami. Reagovala tak na prijatie ďalších 40 nových programov v rámci európskej kohéznej politiky na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálnej súdržnosti EÚ. Ďalších 10 programov bude prijatých koncom februára 2015. Týchto 50 programov kohéznej politiky na roky 2014-2020 umožnia čerpanie viac než 66 miliárd eur. Eurokomisárka rovnako uviedla, že čoskoro budú prijaté aj posledné plánované programy. Celkovo bude na nové programové obdobie vyčlenených 351,8 miliárd eur medzi 387 programov troch hlavných fondov – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu.  

Dve kľúčové priority budú podľa slov eurokomisárky dominovať v jej zverenom mandáte. Prvým cieľom je budovať vhodnejší inštitucionálny systém, ktorý bude založený na efektívnom plánovaní a implementácii projektov regionálnej politiky zabraňujúci možným podvodom v členských štátoch EÚ. Druhá priorita spočíva v realizovaní workshopov a návštev v každej krajine EÚ, aby tak mohlo dochádzať k vzájomnému učeniu a výmene osvedčených postupov medzi 277 regiónmi EÚ. 

Ďalšími diskutovanými témami počas seminára bola aj problematika chudobných vidieckych oblastí a málorozvinutých regiónov, ktoré musia čeliť slabému hospodárskemu rastu, nezamestnanosti či nedostatočnej integrácii menšín.

 

Foto: BSK


Počet zobrazení: 760x