Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Letná škola pre mladých odborníkov 2012: Výzvy globálneho bezpečnostného prostredia

hlavná foto

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) organizuje siedmu medzinárodnú letnú školu pre mladých profesionálov. Zúčastniť sa môžu študenti druhého alebo doktorandského stupňa VŠ so zameraním na politológiu a medzinárodné vzťahy, prípadne mladí profesionáli, ktorých zaujímajú otázky zahraničnej a bezpečnostnej politiky s dobrou znalosťou anglického jazyka.

Študenti a mladí profesionáli sa stretnú s ostatnými študentmi zo strednej Európy, západného Balkánu, Ukrajiny a južného Kaukazu, kde sa bude diskutovať na tému súčasnej bezpečnostnej politiky. Cieľom výuky je poskytnúť základy bezpečnostnej politiky, hlavné bezpečnostné hrozby súčasnosti, ako je terorizmus, kyber strategická revízia obrany, extrémizmus, konfliktné oblasti, aktuálne udalosti na Blízkom východe a v Afrike a hrozby v oblasti energetickej bezpečnosti.

Hlavným cieľom medzinárodnej letnej školy je príprava mladých profesionálov – budúcich lídrov z daných krajín – v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Súčasťou budú prezentácie vedené odborníkmi zo slovenských a zahraničných organizácií, interaktívne diskusie, ako aj workshop, exkurzie, recepcie a iné.

Na záver medzinárodnej letnej školy dostane účastník certifikát o absolvovaní programu z Akadémie ozbrojených síl.

Letná škola sa uskutoční 23. júna 2012 v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. 28. júna sa škola presunie do Užhorodu v Ukrajine, kde bude program pokračovať. Koniec letnej školy je 1. júla 2012.

Termín na podanie prihlášky je 30. apríl 2012.

Viac informácií sa dozviete tu

Foto: www.cenaa.org


Počet zobrazení: 1307x