Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Stáž na Úrade BSK v spolupráci s YPE

hlavná foto

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spolupracuje s organizáciou YPE (Youth Politics Education), ktorá realizuje vzdelávací program Akadémia dobrej politiky a sprostredkováva pre vysokoškolských študentov stáže primárne vo verejnom sektore.  V rámci uvedeného programu YPE ponúka študentom vysokých škôl možnosť praxe prostredníctvom krátkodobých 2-3 mesačných odborných stáží na Úrade BSK.

 

Spolupráca s BSK vznikla na podnet YPE, pričom mechanizmus predvýberu stážistu je v réžii YPE a po odsúhlasení stážistu vedením BSK preberá za jeho rozvoj, vzdelávanie a pracovnú náplň samosprávny kraj.

Stáže na Úrade BSK ponúkajú študentom možnosť získania cenných skúseností, kontakt s reálnymi projektami, pracovné návyky a náhľad do firemnej kultúry riadenia verejnej správy na regionálnej úrovni. BSK sa snaží v čo najväčšej možnej miere zapájať študentov do svojich aktivít, pýtať sa na ich názory, nápady a riešenia zverených projektov, čím sa formujú ich soft skills, napr. prezentačné zručnosti, kritické myslenie a .i.. Bratislavský samosprávny kraj oceňuje príležitosť, ktorú ponúka projektové partnerstvo s YPE a s tým spojenú podporu mladých ľudí v ich osobnostnom a profesionálnom raste.

Študenti, prevažne z Univerzity Komenského v Bratislave, doposiaľ stážovali na Odbore stratégie, rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK, ale v budúcnosti sa počíta aj s ďalšími odbormi.

Viac informácií nájdete tu 

Foto: YPE


Počet zobrazení: 943x