Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Krajiny V4 a Rakúsko chcú koordinovať projekty financované aj zo zdrojov EÚ

Krajiny Vyšehradskej štvorky a Rakúska chcú riešiť spoločné problémy, čeliť podobným výzvam, ale napríklad aj spoločne koordinovať projekty financované aj zo zdrojov Európskej únie. Primárne má ísť o projekty zlepšujúce infraštruktúru. Zhodli sa na tom zástupcovia zúčastnených strán počas dvojdňového Vyšehradského fóra, ktorý sa konal v bratislavskom Primaciálnom paláci. Organizátorom podujatia boli Bratislavský kraj a hlavné mesto Bratislava.
 
Predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo označil za dôležitú spoluprácu nielen medzi regiónmi, mestami, obcami, ale aj medzi krajinami V4 a Rakúskom, s ktorými riešia rovnaké problémy, čelia podobným výzvam a majú aj spoločné ambície čerpať fondy na prospešné projekty. „Spolupráca sa ukazuje dôležitá aj v prípade čerpania eurofondov. Pre nové programové obdobie vznikla Rada partnerstva, zložená zo zástupcov župy, hlavného mesta, miest a obcí nášho kraja a iných partnerov, ktorá má dopomôcť adresnejšiemu a teda efektívnejšiemu využívaniu eurofondov,“ uviedol Pavol Frešo počas dnešnej panelovej diskusie. Zároveň dodal, že je nesmierne dôležité zapájať do systému rozhodovania socioekonomických partnerov a už spomínaná Rada partnerstva vznikla ako bod fungujúci v rámci rozvoja územia na najbližších sedem rokov.
 
Za kľúčovú označili zúčastnení aj spoluprácu pri ochrane finančnej samostatnosti samospráv. „Prijatie zákona o dani z motorových vozidiel, kedy samosprávne kraje na Slovensku stratili jedinú možnosť ako ovplyvňovať svoje daňové príjmy, je dôkazom nutnosti ochrany a podpory finančnej samostatnosti samosprávy v záujme dodržiavania princípu subsidiarity. Inak povedané, ak niekto má kompetencie, musí mať zo zákona možnosť ich financovať. Vznikol precedens a podobný model sa môže opakovať aj pri mestách a obciach, keď vláda siahne na daňovú suverenitu našej miestnej samosprávy,“ zdôraznil Pavol Frešo.
 
Zástupcovia Vyšehradského fóra hlavných miest a regiónov, ktoré sa konalo v utorok a stredu v Primaciálnom paláci, sa dohodli na zintenzívnení spolupráce, čím sa výrazne zväčšia šance presadzovať spoločné záujmy na bruselskej pôde. Hovorili aj o spolupráci v oblasti európskych záležitostí, o regionálnom aspekte vyšehradskej spolupráce, o viacúrovňovom riadení a decentralizácií v krajinách V4 a Rakúska, ale aj o presadzovaní nového modelu posudzovania vyspelosti regiónov, pričom nová metodika by mala zahrňovať viaceré hospodárske a sociálne ukazovatele a tým sa dosiahne reálnejšie posudzovanie vyspelosti regiónov. Organizátormi tohto dvojdňového podujatia sú Bratislavský kraj a Hlavné mesto SR Bratislava. 
FOTO: BSK

Počet zobrazení: 886x