Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Energy Day Bratislava 2015

hlavná foto

Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava si Vás dovoľujú pozvať  na podujatie „Energy Day Bratislava 2015“, ktoré sa bude konať v stredu, dňa 24.6.2015 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie laickej aj odbornej verejnosti o možnostiach zvyšovania energetických úspor a využitia energie z obnoviteľných zdrojov. Na nádvorí paláca budú prezentované asociácie a agentúry pôsobiace v oblasti energetiky s ich sprievodnými aktivitami. 

Pozývame Vás týmto navštíviť podujatie a zúčastniť sa najmä odbornej časti dňa, kde okrem zaujímavých prezentácií zúčastnených organizácií je pre jedného z Vás pripravená aj cena v žrebovaní  – zapožičanie elektromobilu Nissan Leaf od spoločnosti GreenWay Operator na 1 víkend.  

Podujatie sa koná v rámci celoeurópskych iniciatív EK „Sustainable Energy Week 2015“ a „Dohovor primátorov a starostov“. Aktivity v rámci neho sa budú konať v rokovacích priestoroch na prízemí Primaciálneho paláca a na nádvorí a sú smerované ako na laickú, tak aj na odbornú verejnosť. Neváhajte pozvánku preposlať podľa Vášho uváženia ďalej.

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti v termíne na e-mail: joana.holcikova@region-bsk.sk

FOTO: BSK


Počet zobrazení: 736x