Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Deň európskej spolupráce v dvojjazyčnej škôlke v obci Wolfsthal

hlavná foto

V rakúskej prihraničnej obci Wolfsthal sa každým rokom zvyšuje počet obyvateľov zo Slovenska. To je dôvod, pre ktorý vznikla dvojjazyčná materská škola. Pri príležitosti Dňa európskej spolupráce ju preto navštívili zástupcovia Bruselu, rakúskej a slovenskej samosprávy. Predseda Bratislavskej župy Pavol Frešo na úvod stretnutia zablahoželal starostovi Wolfsthalu a obyvateľom obce k tomuto projektu. 

Ako predseda BSK uviedol, ľudia majú dve priority, ktoré musia ich predstavitelia naplniť, aby ich vládnutie bolo správne. „Prvou prioritou je, aby bola infraštruktúra, aby sa ľudia mohli pohybovať v rámci regiónu a medzi regiónmi. Tou druhou je vzdelanie ďalšej generácie. Bez obidvoch týchto priorít nie je zmysluplná žiadna ďalšia budúcnosť,“ povedal Pavol Frešo.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja zdôraznil, že „železná opona“ bola popretím týchto priorít a to je dôvod, prečo sa samosprávy na oboch brehoch Dunaja a Moravy snažia tieto priority a s podporou európskych fondov napĺňať – od malých až po veľké projekty. Príkladom je cyklomost z Devínskej Novej Vsi do Rakúska, ktorý bol vybudovaný práve vďaka cezhraničnej spolupráci a je symbolickým prepojením územia rozdeleného „železnou oponou“. To je dôvod, pre ktorý sa Bratislavská župa a Dolné Rakúsko v novom programovacom období prostredníctvom cezhraničnej spolupráce snažia vybudovať dve až štyri ďalšie cyklolávky cez rieku Moravu.  

„Hovoríme a robíme to preto, aby už nikdy nemohla stáť „železná opona“ tu, alebo kdekoľvek v Európe. Poznanie sa ľudí vzájomne znemožní komukoľvek v Európe niečo podobné zrealizovať. Pokiaľ budeme vzdelávať ďalšiu generáciu tak, aby bola schopná porozumieť jazyku tých, ktorí žijú za hranicou, dokonca žiť v tej druhej krajine, tak ľudia budú mať k sebe omnoho bližšie a budú si budovať spojenú budúcnosť. Do tejto nádhernej stavby, ktorú považujem za hlboký humanistický základ pre budúcnosť tohto regiónu zapadá aj táto škôlka a tvorí jej veľmi dôležitú súčasť,“ uzavrel Pavol Frešo. 

 

Foto: BSK

 


Počet zobrazení: 687x