Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Bratislavský župan navštívil azylový tábor v Bergu

hlavná foto

„Ľudí v prvom rade zaujíma bezpečnosť. Z otvoreného rozhovoru s partnermi je zrejmé, že Rakúšania majú podobné obavy ako my. Preto je pochopiteľné, že otázka bezpečnosti opäť zarezonovala vo chvíli, keď sa na hraničnom priechode medzi Slovenskom a Rakúskom vybudoval obytný priestor pre azylantov. Rakúska strana nám zodpovedala všetky otázky a predstavila mechanizmy na jej zabezpečenie. Považujem za dôležité, aby sme sa navzájom informovali o prijatých opatreniach a aby sme následne naše poznatky tlmočili verejnosti. Nevieme totiž, ako sa celá kríza skončí, no dúfame, že túto fázu spoločnými silami zvládneme,“ povedal v rakúskej obci Berg predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 

Bratislavský župan sa po stretnutí v Bergu so svojimi partnermi presunul priamo do tábora. Na mieste sa presvedčil o režime, ktorý v ňom vládne a viedol súkromné rozhovory aj s niektorými utečencami. V provizórnych ubytovacích bunkách na hraničnom priechode sa v súčasnosti nachádza 56 ľudí, z toho 7 žien. Vo väčšine pochádzajú zo Sýrie, zvyšní sú zo susedného Iraku. Medzi ubytovanými azylantmi je aj 5 rodín.

Tábor na hraniciach má kapacitu 60 osôb a je v ňom zabezpečená nepretržitá služba. Migranti sú povinní sa do 24. hodiny dostaviť do tábora a majú zakázané prekročiť hranice so Slovenskom. V opačnom prípade budú odsunutí do záchytného tábora a zároveň ohrozia svoj azylový proces.

Počas stretnutia sa otvorila aj otázka individuálnej pomoci týmto migrantom. „Odporúčame každému, kto chce pomôcť, aby sa predtým informoval na obecnom úrade v Bergu. V priebehu nasledujúcich dní začneme na našom webe zverejňovať informácie pre ľudí, ktorí chcú azylantom pomôcť,“ uviedol Peter Húska z Bratislavského samosprávneho kraja.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa očakáva ďalší prílev migrantov do Európskej únie, Bratislavský samosprávny kraj ostáva aj naďalej v úzkom kontakte s rakúskymi partnermi.

Foto: BSK


Počet zobrazení: 771x