Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Deň európskej spolupráce pre študentov

hlavná foto

„Význam slovenského predsedníctva v Rade EÚ je obrovský a vo veľkej miere sa dotkne aj života obyvateľov Bratislavského kraja. Musíme si pripomínať, že nie sme len Slováci, sme aj Európania,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Pri príležitosti Dňa európskej spolupráce zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj spolu s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a operačným programom INTERACT diskusiu so študentmi stredných škôl. Tí takmer dve hodiny diskutovali v Divadle Aréna s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom, europoslancami Ivanom Štefancom a Józsefom Nagyom a Róbertom Hajšelom, riaditeľom Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku o význame slovenského predsedníctva v Rade EÚ ako aj o aktuálnych výzvach, ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Ďalšími témami panelovej diskusie boli aj utečenci. Táto problematika študentov zaujíma a zaujímajú ich aj rôzne pohľady na riešenie tohto problému.

Mottom osláv spolupráce v Európe aj mimo nej bolo opäť „Spoločné hranice, spoločné záujmy“. Územná spolupráca nezahŕňa totiž len krajiny Európskej únie, ale aj susedné krajiny, ktoré nie sú jej členmi. Pre študentov aj hostí bol po skončení diskusie pripravený sprievodný program, ktorý bol zavŕšený hudobným vystúpením Majka Spirita.

Foto: BSK


Počet zobrazení: 705x