Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Spolupráca s Burgenlandom pokračuje

hlavná foto

„Prioritou sú cezhraničná mobilita, integrácia dopravných systémov, oblasť pracovného trhu v spojitosti so vzdelávaním. Nakoľko náš trh práce zápasí s nedostatkom kvalifikovaných odborníkov, máme záujem o úzku spoluprácu s Burgenlandom pri rozvoji a implementácii duálneho vzdelávania na našich stredných školách.  Okrem toho chceme zamerať našu pozornosť na témy vinohradníctva a vinárstva, keďže obidva regióny sú významné vinohradnícke kraje a turistické centrá ,“ vyjadrila sa po podpísaní Dohody podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.

Hlavným poslaním dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Spolkovou krajinou Burgenland je posilňovanie vzájomných vzťahov vo všetkých oblastiach. Spoločnými témami cezhraničnej spolupráce susedných regiónov je najmä posilňovanie cestovného ruchu, agroturizmu, ale aj spolupráca v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vzdelávania. Spolupráca v období rokov 2015 – 2019 sa však bude týkať aj cezhraničnej mobility a integrácie dopravných systémov, obnoviteľných zdrojov energie, ako aj spolupráce v oblasti ochrany a obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva.

Podpis Dohody o cezhraničnej spolupráci predstavuje pre oboch signatárov skvelú možnosť pre využitie spoločného potenciálu pri predkladaní spoločných rozvojových projektov a uchádzaní sa o ich financovanie zo zdrojov EÚ.

Spoločne so Spolkovou krajinou Burgenland už Bratislavský samosprávny kraj realizoval napríklad projekt RegioInfoPoint, v rámci ktorého vzniklo v Parndorfe informačné centrum na podporu informovanosti a turizmu v našich regiónoch, alebo projekt CENTROPE CAPACITY, v rámci ktorého vznikla politická platforma pre cezhraničnú spoluprácu regiónov a miest v priestore Centrope.

Foto: BSK


Počet zobrazení: 815x