Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Spolupráca s Madridom

hlavná foto

„Autonómne spoločenstvo Madrid sa potýka s obdobnými problémami ako náš kraj. Hlavné mesto, ktoré je súčasťou našich regiónov, umelo nadhodnocuje bohatstvo celého regiónu. Toto papierové bohatstvo je však len ilúziou,“ vyjadril sa k metropolitným regiónom predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj v júni zorganizoval stretnutie metropolitných regiónov skupiny V4 a Rakúska, na ktorom opakovane zaznievali výhrady voči metodike a skresľujúcim výsledkom merania blahobytu regiónov EÚ. Podobné problémy má však aj Autonómne spoločenstvo Madrid, ktorého súčasťou je hlavné mesto Španielska. Zhodli sa na tom bratislavský župan Pavol Frešo a predsedkyňa autonómneho spoločenstva Madrid Cristina Cifuentes, ktorá je vo svojej funkcii od júnových volieb.

Okrem riešenia rovnakých výziev oboch regiónov prijala Cristina Cifuentes na stretnutí aj pozvanie na Európsky summit regiónov a miest, ktorého hostiteľmi budú začiatkom budúcoročného júla Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava. Témami však boli aj ďalšie možnosti spolupráce oboch regiónov. Či už v oblasti kultúry, alebo v spoločných projektoch našich univerzít.

„Európsky výbor regiónov v Bruseli už zaregistroval silnejúce hlasy metropolitných regiónov. Naším spoločným cieľom je, aby regióny, ktorých súčasťou je hlavné mesto, prítomnosťou metropoly netrpeli a aby sme už nemuseli bojovať so skreslenými štatistikami. Je to evidentne problém aj pre madridskú oblasť,“ uzavrel rokovanie, ktoré sa uskutočnilo vďaka pomoci Slovenského veľvyslanectva v Madride, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Foto: BSK

 

Počet zobrazení: 764x