Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Výchovné koncerty ukážu modernú klasiku

hlavná foto

Zástupcovia bratislavskej župy v spolupráci s Centrom pre filantropiu a bratislavským Konzervatóriom dnes na pôde Konzervatória predstavili kultúrno-vzdelávacie podujatie Shakespeare-Prokofiev/ Romeo a Júlia určené pre študentov stredných škôl. Cieľom desiatich novembrových predstavení je zatraktívniť vyučovanie a vzbudiť záujem u študentov o hudbu, kultúru, literatúru, vzdelanie.

„Je to projekt, v ktorom chceme naživo predstaviť kúsok literatúry a kúsok veľmi kvalitnej hudby vo veľmi kvalitnej interpretácii. Chceme stredoškolákom ponúknuť možnosť, aby zažili doslova svetovú kultúru na vlastnej koži a zároveň na učive, ktoré budú preberať.  To je pre mňa štart podujatia, o ktorom si myslím, že môže v jednotlivých ľuďoch naozaj vzbudiť trvalý životný  záujem o kultúru,“pochválil projekt predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 

Nad kultúrno-vzdelávacím podujatím ROMEO A JÚLIA prevzali záštitu predseda Bratislavského samosprávneho kraja, minister kultúry SR Marek Maďarič a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Predstavenia sa budú realizovať v spolupráci s RTVS v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Na pódiu Koncertného štúdia Slovenského rozhlasu ožije zlatý fond európskeho kultúrneho dedičstva – balet Sergeja Prokofieva Romeo a Júliav podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod dirigentskou taktovkou Antona Popoviča. Popretkávaný bude činohernými ukážkami z rovnomennej Shakespearovej hry v podaní profesionálnych hercov z divadla Astorka Korzo 90 ako napríklad Robert Jakab, Marián Miezga, Juraj Kemka a študentov bratislavského Konzervatória.

Moderátormi podujatí sú Adela Banášová, Peter Novák – Šarkan a Jozef „Dodo“ Kuriľák, ktorí budú oboznamovať študentov s dejom hry a veselo i vážne komentovať jednotlivé časti príbehu. Projekt sa uskutoční v termínoch 18.11., 19.11., 20.11., 26.11. a už teraz svoju účasť potvrdilo viac ako 5 000 stredoškolských študentov a stovka pedagógov. Všetkých 10 plánovaných koncertov, na ktoré majú študenti bezplatný vstup, je plne obsadených. Druhá fáza projektu je predbežne plánovaná na jarné mesiace roka 2016.

Foto: BSK


Počet zobrazení: 797x