Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Rozhovor so stážistami z Kancelárie BSK

hlavná foto

1. Aká bola tvoja motivácia uchádzať sa o stáž v Kancelárii BSK v Bruseli?

Rado (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 23 rokov): Išlo najmä o získanie skúseností, na ktoré nadviažem počas písania diplomovej práce a snáď aj v mojom nasledujúcom pracovnom živote. Dôležitú úlohu pri výbere zohrával aj samotný fakt, že kancelária sa nachádza v Bruseli, teda v centre diania Európskej únie.

Veronika (The Hague University of Applied Sciences, 21 rokov): Keďže moja predošlá stáž sa konala v Európskom parlamente, bolo pre mňa zaujímavé vyskúšať organizáciu fungujúcu na menšej, lokálnej úrovni.

2. Aká bola pracovná náplň tvojej stáže?

Rado (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 23 rokov): Na stereotypnú náplň práce sa rozhodne nemôžem sťažovať. Vďaka prekladaniu projektových výziev, ale aj iných dokumentov z anglického do slovenského jazyka a naopak sa mi rozšírila anglická slovná zásoba, čo považujem za veľký prínos. Takisto som bol zodpovedný za pridávanie príspevkov na Facebook, ale aj za články na našom webe. Pred pracovnou návštevou reprezentácie z BSK som pracoval na podkladoch na plenárnu schôdzu Výboru regiónov, čím som sa dozvedel o konkrétnych aktivitách a postojoch Výboru regiónov. Podľa potreby kolegov z Bratislavy som spracovával podklady pred ich pracovnými stretnutiami.  Vzhľadom na blížiace sa podujatie Open Doors som mal príležitosť zapojiť do práce kreativitu a navrhnúť vlastný koncept reprezentácie Bratislavského kraja na tejto akcii.

3. Ako vyzerá bežný pracovný deň stážistu?

Dominika (Masarykova univerzita v Brne, 24 rokov): Každodenná práca zahŕňala písanie článkov a ich umiestňovanie na web a facebook, spracovanie tém a výziev podľa potrieb zamestnancov z BSK prípadne iných dokumentov. Ak bolo v dohľadnej dobe podujatie, ktoré BSK spoluorganizoval, deň bol obohatený prípravnými aktivitami a neskôr aj samotnou účasťou, kedy stážista mohol prezentovať kraj.

Lukáš (Masarykova univerzita v Brne, 26 rokov): Na niektoré dni pripadla možnosť navštíviť konferenciu, seminár alebo workshop relevantný pre kanceláriu. Takéto podujatia zväčša trvali takmer celý deň. Stážista na týchto podujatiach zlepšuje svoje komunikačné a prezentačné schopnosti, keďže nadväzuje kontakt a vedie rozhovor s novými ľuďmi, ktorých projekty alebo informácie by mohli byť prospešné pre Kanceláriu BSK. Samozrejme po každej konferencii je potrebné napísať zápis, ktorý podáva stručný obsah o téme a záveroch z konferencie.

4. Ako hodnotíš náročnosť stáže?

Nikoleta (Ekonomická univerzita v Bratislave, 23 rokov): Stáž nebola ako taká klasická kde ide zväčša o využívanie študentskej pracovnej sily zadarmo, nadriadení si držia odstup a nie vždy sa správajú priateľsky. V rámci tejto stáže človek videl aj výsledok svojej práce, garantka stáže bola veľmi ústretová a flexibilná a správala sa k nám ako k rovnocenným, čo považujem za veľmi pozitívne. Nie je totižto nič lepšie ako keď máte priateľské a uvoľnené pracovné prostredie, v ktorom sa cítite lepšie aj sa vám pracuje lepšie a podávate lepšie výkony. A nie každý šéf s vami chodieva na obed. :)

Veronika (The Hague University of Applied Sciences, 21 rokov): Stážisti si môžu byť istí, že dostanú poriadne a kvalitné vedenie počas celého trvania stáže a spoznajú spôsob pracovného rytmu v Bruseli.

5. Aké vlastnosti ti stáž pomohla rozvinúť?

Dominika (Masarykova univerzita v Brne, 24 rokov): Získala som výborný prehľad o aktuálnej agende EÚ, o regionálnej politike EÚ či projektoch a výzvach, ktoré sú relevantné pre regióny. Naučila som sa pri tom lepšie formulovať a písať zápisy zo stretnutí.

Nikoleta (Ekonomická univerzita v Bratislave, 23 rokov): Keďže sme boli dvaja, prácu nám zadávala a delila naša garantka stáže, no mnohokrát sme si ju museli medzi sebou rozdeliť sami, dohodnúť sa kto pôjde, na ktorú konferenciu a podobne, čím sme aktivovali aj náš time management. V tomto smere je fajn, že si vyskúšate prácu v tíme a vzájomnú spoluprácu.

6. Aké boli tvoje najobľúbenejšie aktivity?

Veronika (The Hague University of Applied Sciences, 21 rokov): K mojim najobľúbenejším povinnostiam patrili „prezentačné aktivity“, a teda tie, kde sme stáli niekde v stánku a informovali o BSK. K týmto patrilo napríklad podujatie „28 na tanieri“, organizované koncom júna pred Európskym parlamentom.

Rado (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 23 rokov): Pre mňa najzaujímavejšou činnosťou bola účasť na konferenciách, ktoré sa konali najmä vo Výbore regiónov, Európskej Komisii, Európskom hospodárskom a sociálnom výbore či na iných zaujímavých miestach. Počas konferencií som mal možnosť nadviazať  nové kontakty s ľuďmi, ktorí sa venujú prednášanej problematike a na vlastné oči sledovať procesy, ktoré môžu mať vplyv aj na slovenské regióny.

7. Čo by ti uľahčilo prácu počas stáže?

Veronika (The Hague University of Applied Sciences, 21 rokov): Práca stážistov by bola jednoduchšia, pokiaľ by mali k dispozícii pracovný počítač. Tým pádom, by si svoj laptop nemuseli každý deň prenášať a vyhli by sa tak napríklad riziku krádeže alebo komplikáciam súvisiacim s rozlišným formátovaním napríklad webovej stránky v Macbooku a Windowse.

8. Ako hodnotíš svoj voľný čas, mal si možnosť venovať sa svojim hobby, cestovať, vzdelávať sa?

Lukáš (Masarykova univerzita v Brne, 26 rokov): Výhodou stáže je, že pracovné povinnosti si neodnášate domov a máte dostatok času na kultúrno-spoločenský život v Bruseli kde je mnoho miest, kde sa stretávajú stážisti a pracovníci z inštitúcií. Rovnako sa dajú navštíviť rôzne múzea a galérie zadarmo vždy v prvú stredu a nedeľu v mesiaci. Takisto som podnikol mnoho výletov v Belgicku, Holandsku a Luxembursku.

9. Ako na teba vplývala zvýšená bezpečnostná situácia v Bruseli?

Lukáš (Masarykova univerzita v Brne, 26 rokov): Počas stáže bol vyhlásený 4. stupeň nebezpečenstva, ktorý znamenal obmedzenie prevádzky metra a MHD v Bruseli, zvýšený počet vojakov a policajtov v uliciach. Situáciu som nevnímal ako veľmi rizikovú, pretože ulice a námestia boli prázdne a kľudne som si mohol ísť kedykoľvek zabehať do parku. Bezpečnostné opatrenia sú dostatočné aj počas demonštrácii a informácie o obmedzeniach si viete nájsť na internete, ktoré pomôžu pri lepšej orientácii v meste. Veľkou výhodou je belgický prístup riešiť veci s chladnou hlavou, a preto nie je potreba sa báť, že sa niečo stane. 

Nikoleta (Ekonomická univerzita v Bratislave, 23 rokov): Zvýšenú bezpečnostnú situáciu síce bolo cítiť, predovšetkým z dôvodu zvýšeného počtu vojakov a policajtov, ale myslím si, že médiá opäť zohrali svoju úlohu a príliš zveličovali. Nebezpečné či bezpečné, už ako uznáte za vhodné, je to rovnako ako inde vo svete.

10. Aký bol prínos stáže pre teba z pohľadu osobnostného a profesionálneho rozvoja?

Dominika (Masarykova univerzita v Brne, 24 rokov): Počas stáže som mala možnosť byť súčasťou výborného tímu, spoznala som inšpiratívnych ľudí. Stáž ma najmä obohatila po osobnostnej aj profesionálnej stránke. Vďaka zaujímavým úlohám, ktoré mi boli pridelené, som si mohla zlepšiť organizačné, prezentačné či analytické schopnosti. Rovnako hodnotné sú aj nadobudnuté sociálne zručnosti v komunikácii s ľuďmi v medzinárodnom prostredí, schopnosť vlastnej iniciatívy či schopnosť zorganizovať si čas a prevziať zodpovednosť za kvalitu výstupov svojej práce.

Rado (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 23 rokov): Vďaka tejto stáži som absolvoval aj stáž na Úrade BSK, čo takisto považujem za výbornú skúsenosť. Na jej konci môžem s čistým svedomím prehlásiť, že stáž ma výrazne posunula dopredu a zároveň motivovala k snahe pracovať na sebe, aby som sa v budúcnosti vrátil do Bruselu snáď ako zamestnanec niektorej z inštitúcii.

11. Blíži sa koniec tvojej stáže, čo si so sebou odtiaľto odnesieš?

Nikoleta (Ekonomická univerzita v Bratislave, 23 rokov): Zo stáže si toho teda odnesiem viac než len nové poznatky a vedomosti o fungovaní domácej regionálnej politiky, lepšieho obrazu o fungovaní EÚ a obohatenom jazyku. Odnesiem si pocit, že tri mesiace som robila prácu, ktorá ma bavila a zaujímala, s ľuďmi, od ktorých som sa veľa naučila. A samozrejme si odnesiem postoj, že život je belgická gombička. Takže keby si mám vybrať znova? Určite neváham a idem do toho! :)

12. Ako znie tvoja rada pre budúcich stážistov?

Rado (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 23 rokov): Ak Vám to možnosti dovoľujú, jednoznačne si predĺžte stáž na čo najdlhšiu dobu.

Nikoleta (Ekonomická univerzita v Bratislave, 23 rokov): Pribaľte si dáždnik!

 

Foto: BSK


Počet zobrazení: 1331x