Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

BSK predstavil možnosti programového obdobia 2014-2020

hlavná foto

Bratislavský samosprávny kraj každoročne organizuje seminár „Lokálne podujatie Open Days“ pre kľúčových aktérov regionálneho rozvoja na území bratislavskej župy. Témou včerajšieho, už ôsmeho ročníka, ktorý otvorila podpredsedníčka BSK Gabriella Németh, boli „Aktuálne výzvy v programovom období 2014-2020 a možnosti pre mestá a obce“.

„Cieľom seminára bolo priblížiť primátorom a starostom na území BSK progres dosiahnutý v rámci jednotlivých operačných programov ako aj systém hodnotenia a výberu projektov či už z Integrovaného regionálneho operačného programu alebo z Programu rozvoja vidieka“,povedala Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja predstavili počas včerajšieho seminára možnosti získania externých zdrojov  pre mestá a obce na území kraja, ale aj pre ďalšie subjekty regionálneho rozvoja v novom programovom období 2014-2020.

Medzi hlavné body programu patril aj dotačný systém BSK v zmysle VZN 6/2012, ako aj aktuálny stav prípravy nadchádzajúceho predsedníctva SR v Rade EÚ a možnosti zapojenia našich miest a obcí. Diskutovalo sa aj o pripravovanom Európskom summite regiónov a miest 2016, ktorého hostiteľmi budú Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto SR Bratislava. Summit bude patriť medzi najväčšie podujatia organizované počas predsedníctva SR v Rade EÚ.  

Lokálne podujatie Open Days nadväzuje na tzv. Európsky týždeň regiónov a miest - „Open Days“, ktorý sa každoročne  koná v Bruseli. Organizuje ho Európsky výbor regiónov a Európska komisia v spolupráci s jednotlivými regiónmi a mestami EÚ. Bratislavská župa patrí medzi tradičných partnerov tohto podujatia.

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje v programovom období 2014-2020 v rámci cezhraničnej spolupráce napríklad rekonštrukciu Malokarpatského osvetového strediska v Modre, z ktorého sa stane multikultúrny priestor na podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu ako aj kultúrno-spoločenské zázemie v synagóge v Senci. V pláne je taktiež rozvoj udržateľnej dopravy napríklad postavením cyklolávok ponad rieku Moravu  a podpora pútnického turizmu prostredníctvom budovania cyklotrás. V rámci cezhraničnej spolupráce pripravuje BSK v partnerstve so susednými župami projektové zámery na rozvoj infraštruktúry a služieb v cestovnom ruchu pozdĺž Malého Dunaja.

Foto: BSK

 

Počet zobrazení: 799x