Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Výzva na predkladanie projektov v rámci programu UIA

hlavná foto

Urban Innovative Action (UIA) je iniciatíva Európskej komisie pre mestá a mestské oblasti v Európe, ktorá zabezpečuje financovanie testovania nových riešení, aby mohli čeliť novým výzvam. Na programové obdobie 2014-2020 sa v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na UIA vyčlenilo 372 miliónov EUR. Hlavným cieľom UIA je dať možnosť mestám a mestským oblastiam vyskúšať ich nápady na zlepšenie zamestnanosti, pracovnej migrácie, demografie, efektívnejšie využívanie vody a obnoviteľných zdrojov a iné.

Iniciatíva UIA je určená pre mestá z členských krajín EÚ s minimálne 50 000 obyvateľmi  alebo pre asociácie miest, ktoré majú spolu minimálne 50 000 obyvateľov. Pre asociácie nie je potrebné vytvárať právne entity, ale stačí si určiť jedno mesto, ktoré bude spĺňať úlohu hlavného partnera a bude zodpovedné za implementáciu projektu.  Odporúča sa, aby sa asociácie vytvárali v rámci jedného členského štátu EÚ. Regióny môžu spolupracovať na projektoch aj spolufinancovať, ale nie sú oprávnení uchádzať sa o získanie podpory z UIA. EFRR hradí maximálne 80% (max. 5 miliónov EUR na projekt) a partner/i hradia zvyšných 20% ceny projektu. V tomto prípade môže partner získať vlastné zdroje z verejných alebo aj súkromných zdrojov. Podporený projekt musí trvať minimálne 3 roky a jeden rok navyše na rozširovanie výsledkov.

Uzávierka pre prvú výzvu na predkladanie projektov je do 31.3.2016 do 14:00 hod. Na prvú výzvu je vyčlenených 80 miliónov EUR z celkovej alokácie, pričom projekty by sa mali zamerať na tieto štyri témy: 1. Integrácia imigrantov a utečencov, 2. Energetická premena, 3. Práca a pracovné zručnosti v miestnej ekonomike, 4. Chudoba v mestách. Témy pre druhú výzvu, ktorá by mala byť otvorená v novembri alebo decembri 2016, budú zverejnené v septembri 2016. Hodnotenie úspešného projektu bude nasledovné: Inovatívnosť projektu 40%, Partnerstvo 15%, Merateľnosť výsledkov  15%, Možnosť aplikácie výsledkov v iných mestách 10% a Organizácia projektu (riadenie, plán, ľudia, zdroje) 20%. Kompletné podmienky a postup pri podávaní a realizácii projektu nájdete TU.

FOTO: BSK
 


Počet zobrazení: 940x