Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

7. Európsky samit regiónov a miest uvedie predsedníctvo SR v Rade EÚ

hlavná foto

7. Európsky samit regiónov a miest bol oficiálne predstavený 5. apríla Európskym výborom regiónov v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom SR Bratislavou. Samit  sa uskutoční 8.-9. júla v Bratislave pod heslom „Investuj a Spájaj“, len týždeň po tom ako Slovenská republika preberie po prvý krát v histórii rotujúce 6-mesačné predsedníctvo v Rade EÚ.

Prezident Európskeho výboru regiónov, Markku Markkula, vidí samit ako platformu na získanie konkrétnych riešení problémov, ktorým Európa aktuálne čelí: „Potrebujeme vnútorne prepojenú Európu s cieľom zvyšovanie investícií do ľudského kapitálu, zdrojov a inovatívnych riešení. Tento proces sa musí začať v našich mestách a regiónoch. To znamená dať ekonomike zaslúžený dynamický a progresívny štart. Pomocou podpory podnikania a efektívneho využívania lokálnych, národných, európskych a súkromných finančných prostriedkov dokážeme spoločne prekonať regionálne rozdiely a prispieť k riešeniu globálnych problémov ako sú klimatické zmeny, posilnenie konkurencieschopnosti a podpora súdržnosti európskej komunity.“

Samit, na ktorom sa zúčastní okolo 700 ľudí z celej Európy, bude najväčšou udalosťou v Bratislave počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Na samite bude prítomných 350 predstaviteľov z Európskeho výboru regiónov – politici na národnej i európskej úrovni, Európski komisári a v neposlednom rade predstavitelia súkromného sektora.

Primátor Bratislavy, Ivo Nesrovnal, uvítal samit ako: „Mimoriadnu príležitosť pre Bratislavu a možnosť ako čo najlepšie realizovať mestskú agendu EÚ, ktorá bude uzavretá na konci mája 2016 v Amsterdame.“ Vzhľadom na to, že viac ako dve tretiny EÚ politiky a legislatívy ovplyvňuje mestské oblasti a 70% európskej populácie žije v mestách, primátor Nesrovnal sa vyjadril v zmysle potreby holistického prístupu: „Európska únia potrebuje viac integrovaný prístup k riešeniu problematiky miest s cieľom vyriešiť problémy ako nezamestnanosť, ochrana klímy a sociálne začlenenie obyvateľstva. Lepšia legislatíva ide ruka v ruke s lepšou investíciou a my dúfame, že samit prispeje k novej mestskej agende EÚ.“

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo: „Viac ako 70% európskej legislatívy má priamy dopad na regióny a mestá. Preto je dôležité, aby sme neboli pasívnymi subjektami rozhodovania na úrovni EÚ, ale aktívne formovali diskusiu o otázkach, ktoré nás ovplyvňujú. Samit upozorní na problémy, ktoré trápia obyvateľov Bratislavského regiónu a upriami pozornosť na témy, ktoré sú pre nás dôležité. K prioritám, na ktoré chceme upozorniť na samite, patrí dôležitosť politiky súdržnosti EÚ pre Slovenskú republiku.“ Predseda Pavol Frešo zdôraznil, že 80% verejných investícií na Slovensku je v súčasnosti financovaných z prostriedkov EÚ. Preto je v záujme Slovenska, aby si politika súdržnosti zachovala v EÚ svoju stálu, významnú pozíciu. Upozornil na nevyhnutnosť určitých zmien s cieľom zjednodušenia a zefektívnenia  politiky súdržnosti a jej zamerania na oblasti, kde môže ponúknuť najväčšiu pridanú hodnotu.

Počas samitu v Bratislave Európsky výbor regiónov prijme Bratislavskú deklaráciu, ktorá vymedzí ako zlepšiť a podporiť investície do miest a regiónov. Deklarácia bude slúžiť ako základ pre úsilie Európskeho výboru regiónov o zefektívnenie toku finančných prostriedkov EÚ a súkromného sektora, v rámci svojho príspevku k formovaniu rozpočtu EÚ a politike súdržnosti po roku 2020.

Samit bude sprevádzaný radom kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť, ktoré prinesú do popredia históriu, život a kultúru na Slovensku a v Bratislavskom regióne.

 

 

V prípade záujmu o registráciu a ďalšie informácie: http://cor.europa.eu/bratislavaSummit/

7. Európsky samit regiónov a miest trailer: goo.gl/MQZII9

FOTO: BSK


Počet zobrazení: 1007x