Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Konferencia na tému inteligentnej špecializácie

hlavná foto

17. apríla 2012 sa vo Výbore regiónov konala konferencia zameraná na stratégiu inteligentnej špecializácie - S³ Platforma a na stratégiu spoločných regionálnych inovácií.

Inteligentná špecializácia je kľúčovým aspektom kohéznej politiky. Je tiež súčasťou stratégie Európa 2020, programu EK - Inovačná únia a ekonomického riadenia EÚ.

Cieľom S³ Platformy je získanie informácií, metodík, odborných znalostí, rád a techník určených pre regióny, členské štáty a inštitúcie na zlepšenie výmeny skúseností a poznatkov. Ide predovšetkým o službu pre regióny podporované EK, združujúcu všetky príslušné financovania EÚ programov a aktivít na podporu politiky v oblasti výskumu, regionálnej politiky, podnikania, inovácií a vzdelávania.

Ďalším cieľom projektu je združiť odborníkov a inštitúcie so znalosťou a zodpovednosťou pri riadení konkurencieschopnosti a regionálnych programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Medzinárodní experti z danej oblasti si môžu vymieňať skúseností zo súvisiacich politík a z hodnotenia z národných a regionálnych iniciatív a určia potenciálnu cezhraničnú spoluprácu a spoločné investičné príležitosti.

Inteligentná špecializácia je „inteligentná“ kvôli dvom dôvodom:

  • Spája výskum a inovácie s hospodárskym vývojom.
  • Tento proces núti regióny byť ambicióznymi, ale realistickými vzhľadom na to, čo môže byť dosiahnuté pri súčasnom prepojení miestnych prostriedkov a kapacít s externými zdrojmi vedomostí.

Kompletná príručka pre stratégie výskumu a inovácií pre inteligentné špecializácie nájdete tu.

V rámci konferencie sa predstavili KEEN-Regions – tri európske regióny - Veneto (Taliánsko), Rhone Alps (Francúzsko) a Baskicko (Španielsko), ktorých cieľom je urýchliť a podporiť rozvoj nanotechnológií. Tieto regióny vytvorili jednotlivé spoločné siete výskumných centier s cieľom rozšíriť existujúci potenciál v týchto regiónoch, kombinovať a integrovať ich obrovské množstvo prostriedkov na zvýšenie spolupráce a to za účelom vytvorenia potenciálu pre výskum a ekonomický rozvoj na úrovni EÚ.

Viac informácií o stratégií inteligentná špecializácia nájdete tu.

Viac informácií o KEEN-regions nájdete tu.

Foto: www.era.gv.at


Počet zobrazení: 1177x