Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Unikátna a jedinečná metóda modrotlače v Bruseli

hlavná foto

V priestoroch Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli sa v dňoch 15. až 17. septembra 2016 konala prezentácia tradičnej kultúry s názvom „Modrotlač – tradícia verzus moderna“  a to v rámci bruselského mesiaca dizajnu pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.


„Do všetkých aktivít, ktoré župa robí sa snažíme zapojiť aj naše školy, aby mohli ukázať čo sa naučili, prezentovať svoj talent a čo je dôležité, aby mohli byť súčasťou podujatí, ktoré župa organizuje, na ktorých participuje. V praxi si tak môžu overiť svoje zručnosti, ako napr. v prípade júlového 7. Európskeho samitu regiónov a miest a teraz aj v Bruseli,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.  


Minulý týždeň sa v Bruseli predstavila župná Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Zaujala najmä ukážkami vybraných školských prác, ktoré sa zaoberali využitím tradičnej techniky modrotlače. Vernisáž výstavy otvorila podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová spoločne s riaditeľom školy Milanom Pagáčom, ktorý povedal „Mimoriadne si vážime, že sme mohli prezentovať našu školu a umelecké diela na tak významnom podujatí akým je Brussels Design September.“ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave je najstaršou výtvarnou školou na Slovensku a počas svojho pôsobenia vychovala niekoľko generácií významných umelcov a odborníkov.


Súčasťou trojdňového podujatia bola aj módna prehliadka, na ktorej priamo študentky školy predviedli  a zároveň odprezentovali svoje modely. Pre návštevníkov však boli prichystané aj unikátne diela žiakov a ukážky využitia techniky modrotlače. Zúčastniť sa mohli aj prednášky s majstrom Petrom Trnkom a následne s ním diskutovať na rôzne témy. Peter Trnka z Ivanky pri Dunaji pokračuje v rodinnej tradícii výroby modrotlače už ako piata generácia. Vo svojej dielni od roku 2010 experimentuje s technologickými postupmi a novými vzormi no napriek rôznym inováciám, ktorým podlieha úplne všetko, dokázalo toto remeslo pretrvať na našom území vyše 400 rokov bez zásadných zmien. Tri dni trvajúce podujatie nakoniec uzatvoril jedinečný workshop, kde si registrovaní návštevníci mohli sami vyskúšať modrotlač.


V rámci podujatia “Brussels Design September“ sa každoročne stretávajú aj milovníci dizajnu.  Brusel sa tak stáva miestom pre belgických a medzinárodných umelcov, módnych návrhárov, dizajnérov a kreatívcov z viacerých oblastí.  Zahŕňa viac ako 100 kultúrnych, prezentačných, odborných a komerčných podujatí v Bruseli. „Sme veľmi hrdí, že práve naša škola bola ako prvá škola zo Slovenska vybraná na podujatie Brussels Design September, na ktorom sa predstavila s modrotlačou popri profesionáloch z oblasti dizajnu,“ dodal riaditeľ Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Milan Pagáč.


Okrem tohto podujatia pripravuje Bratislavský samosprávny kraj v rámci oficiálnych aktivít Slovenského predsedníctva v Rade EÚ do konca roka viacero aktivít. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sú naplánované aj ďalšie aktivity v spolupráci so strednými školami v pôsobnosti kraja a s Malokarpatským osvetovým strediskom: seminár ľudových tancov v októbri, týždeň slovenskej kuchyne v jedálňach Európskej komisie v novembri alebo tvorivé vianočné dielne v decembri.

FOTO: Monika Kováčová


Počet zobrazení: 785x