Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

E-zdravotníctvo: Riešenia pre európske regióny

hlavná foto

Podpora zdravia je jedna z priorít európskej stratégie Európa 2020. Elektronické zdravotníctvo  - e-health je účinný nástroj na dosiahnutie cieľov tejto stratégie. Projekty zamerané na e-health podporujú  implementáciu inovácií a skvalitnenie zdravotníckych služieb, umožnia ľahšiu prístupnosť, podporujú rozvoj miest a obcí a znižujú administratívu a zároveň aj náklady.

Výhoda európskych projektov zameraných na e-health je medzinárodná spolupráca, výmena znalostí a skúseností za účelom udržateľnej zdravotníckej starostlivosti.

Keďže častým problémom je nedostatočná komunikácia, je dôležité aby takéto projekty prebiehali na medzinárodnej úrovni. Aj keď projekty prinášajú vysokú návratnosť investície a mnohé výhody pre zdravotníkov, pacientov a mestá a obce, e-health nie je rozšírené vo väčšej miere. Môže za to napríklad nedostatočná evidencia návratnosti investície, spôsob štátneho financovania, nedostatok inovatívnych business modelov a implementácia univerzálnych riešení.  Preto je dôležité harmonizovať metódy a spolupracovať s ostatnými regiónmi a organizáciami.

Jeden z úspešných projektov je projekt RESATER (Networking for Health and Telemedecine in Rural Areas). Tento projekt bol implementovaný v roku 2009 a jeho hlavným cieľom je vývoj a adaptácia inovatívnych informačných a komunikačných zariadení v oblasti zdravotníckej a sociálnej starostlivosti. Ide hlavne o e-health, telemedicine a tele-care a to predovšetkým vo vidieckych oblastiach. RESATER riadi takéto projekty a poskytuje servis, znalosti a skúsenosti.

Príklad úspešných projektov RESATERu je napríklad oblasť Figeac vo francúzsku. V deviatich zdravotníckych zariadeniach implementovali videokonferencie, telestaff (konzultácie cez telefón), tréning personálu, konzultácie a poskytovanie odborných znalostí cez internet. Podobne, región Couseran, tiež vo francúzsku vytvorili on-line tele medicínu v sanatóriách. Figeac a Couserans plánujú spoluprácu ako aj s ďalšími obcami a regiónmi za účelom zlepšovania elektronického zdravotníctva.

Podobných príkladov úspešného elektronického zdravotníctva je niekoľko. Obce a regióny si viac začínajú uvedomovať dôležitosť inovácií v elektronickom zdravotníctve a ich pozitívne výsledky.

Viac informácií o e-health programe EK nájdete tu.

Foto: www.ec.europa.eu


Počet zobrazení: 1321x