Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európska cena komunikácie s verejnosťou za rok 2017

hlavná foto
Európsky výbor regiónov v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom, Radou Európskej únie, Európskou komisiou a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom organizuje 8. konferenciu EuroPCom, Európsku konferenciu o komunikácii s verejnosťou v dňoch 9. a 10. novembra 2017. 
 
Vrámci konferencie EuroPCom sa vyhlási víťaz Európskej ceny komunikácie s verejnosťou za rok 2017 (European Public Communication Award 2017), ktorý bude pozvaný na konferenciu ako rečník, a zároveň počas otváracieho ceremoniálu konferencie obdrží čestné vyznamenanie na slávnostnom odovzdávaní cien. 
 
Keď ste už niekedy vyskúšali nové spôsoby informovania občanov o Európe, ste súčasťou verejnej správy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a koordinovali ste infromačnú stratégiu alebo kampaň spojenú s EÚ, ste vhodným kandidátom na Európsku cenu komunikácie s verejnosťou za rok 2017. Preto neváhajte a zapojte sa do súťaže o túto cenu. 

Keď sú Vám známe inovatívne informačné projekty zamerané na občiansku angažovanosť vrámci EÚ. Práve Špeciálna cena 2017 (Special prize 2017) sa bude usilovať o uznanie inovatívnych informačných iniciatív zameraných na oživenie občianskej angažovanosti v EÚ a na oživenie občianskej debaty o EÚ. V tomto prípade môžete poslať krátky opis Vašeho projetku alebo zdielať túto výzvu. Projekt môže byť z občianskej iniciatívy, kandidáti nemusia byť súčasťou verejnej správy. 

V prípade záujmu je potrebné zaslať krátky opis iniciatívy do 1. septembra 2017 na adresu europcom@cor.europa.eu, ktorý bude zahŕňať: 
- cieľ a kontext stratégie kampane 
- hlavné produkty a akcie (činnosť kampane)
- partnerov, časový rámec (časový plán) a rozpočet 
- výsledky analýzy hodnotenia a analýzy dopadu
- kontaktnú osobu, ktorá v prípade výhry prevezme ocenenie 

Pre viac informácií klikajte sem.

Počet zobrazení: 581x