Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Súťaž generácia 1992

hlavná foto

Európska komisia pri príležitosti 20. výročia európskeho spoločného trhu usporadúva súťaž pre mladých narodených v roku 1992. Vďaka jednotnému trhu v Európe, môžeme cestovať, študovať, pracovať, žiť a nakupovať v inej krajine bez väčších problémov. Mladí  môžu prispieť svojimi názormi a skúsenosťami ako spoločný trh ovplyvnil ich život.

Súťažiaci môžu vytvoriť video,  kreslenú rozprávku, smartphone aplikáciu, poslať fotografie, alebo napísať esej na tieto témy:

  • Vzdelávanie a občianstvo
  • Práca  a podnikanie
  • Kultúra a voľný čas
  • Spotrebitelia a životné prostredie

Víťazi sa zúčastnia slávnostného vyhlásenia výsledkov a dostanú aj vecné ceny.

Súťažiaci môžu podať najviac dve diela a to individuálne alebo v skupine. Termín na zapojenie sa do súťaže je 9. september 2012.

Viac informácií nájdete tu.

Foto: www.generation1992.eu


Počet zobrazení: 1061x