Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Vysokoškoláci, pozor!

hlavná foto

Cieľom súťaže Youth4Regions Media Programme je podporiť záujem študentov žurnalistiky o informovanie verejnosti o konkrétnych projektoch spolufinancovaných z fondov EÚ. Preto bola tento rok po prvýkrát vyhlásená súťaž, na základe ktorej bude jednému študentovi z každého členského štátu EÚ umožnené zúčastniť sa mediálneho pokrytia Európskeho týždňa regiónov a miest. Je to jedinečná príležitosť pre študentov vysokých škôl, ktorí si budú môcť vyskúšať prácu novinára akreditovaného pri hlavnej udalosti európskej kohéznej politiky konajúcej sa 9.-12. októbra 2017. Podmienky účasti a registračný formulár nájdete na tomto odkaze. Konečný termín pre podávanie prihlášok je 30. júna 2017 do 17:00.

Okrem toho sa vysokoškoláci môžu zapojiť aj do blogovacej súťaže, ktorá je súčasťou kampane #EUinmyRegion. Cieľom je napísať príspevok v akomkoľvek jazyku EÚ o  projekte spolufinancovanom EÚ a to do 27. júna. Štyria víťazi budú pozvaní do Bruselu na Európsky týždeň regiónov a miest ako akreditovaní novinári. Všetky potrebné informácie o tejto súťaži nájdete na tomto odkaze.

„Obe súťaže sú výnimočnými príležitosťami pre záujemcov o prácu v médiách, ktorí vďaka nim môžu získať neoceniteľné zahraničné pracovné skúsenosti vo svojom odbore. Preto by si študenti tuto príležitosť nemali nechať ujsť a určite im odporúčam sa do súťaže zapojiť.“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Foto zdroj: BSK

 

Počet zobrazení: 618x